Estic cansat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,72 KB

 

A final de mot els sons oclusius sempre
es pronuncien sords,independent

ment de la grafia que s'escriuen.

Norma1:quan devant del so final hi ha

una vocal o diftongtònics,escrivim t,p,c

encara que els deribats s'ecriguin amb una

altragrafia.Excepcions:adob,tub,clubcub,

esnob,fluid,fred,sud,demagog,pedagog,mag

,zig-zag i femenins acabats amb etud, itud,

 com inquietud o solitud. Norma2:Quan

devant del so final hi ha una vocal àtona o

 una consonant,escrivim la grafia que presentin

es deribats.Excepcions: gerundis acabats en

 nt(saltant); primera persona del present indicatiu

(entenc,vinc); i ànec,aràbic,càrrec,espàrrec,fàstic,préssec.

S: a principi i afinal de mot;entre consonant

+vocal,vocal+consonat.&:sap,cas,dansa,posta.

SS:entre vocals.&:possiblitat. Excepcio:darrere

prefix la s no dobla.&:antisocial,entresòl,bisexual

C:devant e,i. &:recel,cim. Ç:devant aou i a final

de mot.&:caça,luç. S:entre vocals.&:posar,resar,

casa.Excepcions: alguns mots d'origen grec.

&:amazona,bizantí,ozó.Z: a principi de mot i darrere de consonat.

 &:zoo,alzina. Excep:els mots compostos amb

fons,trans i dins. &:enfonsar,endinsar. J:devant

de aou. &:jamaica,joc,injust. G:davant e i. &:gel

,registre. Excep: un grup de mot s'escriuen amb

 j devant de e; els mots que contenen els grups

 jecc, ject. &:Jesús,jerarca,jeroglífic,jersei,jeure,

majestat,jerarquia,objectes,objecció. X:a principi

de mot; darrere de consonant,u semivocal, i.

&: xoc,xarxa,rauxa,guix. IX:darrereaeou. &:

caixa,reixa. TJ: davant de aou. &: platja,enutjós

,corretjut. TG: davant de e i. &:imatge,enlletgir.

 Excep: un grup de mots s'ecriuen amb dj. &:agjectiu.

 Tx:a principi de mot; enmig de mot; a final de mot si

els deribats tenen so de (tf). &:dutxa. IG:a final de mot

si els deribats tenen so (z) o (dz). &:vaig/vagi,lleig

/lletja. G:a final de mot darrere de i.&:mig,desig

Entradas relacionadas: