Estampació en calent

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,83 KB

 

3.Assaig d’EMBOTICIÓ?té per objectiu conèixer l’aptitud de les xapes per a ser conformades per embotició que és un dels procediments més usats per a la fabricació de peces en la indústria automobilística.

Com es mesura:


Correspon a la mesura de penetració del punxó fins que apareix la primera esquerda6

Com més ESQUERDES

Apareguin en el material aquest serà menys apte per al

Doblegat
10

Asssaig de PUNXONAT?El punxonat consisteix en foradar o retallar peces de formes diverses d’una xapa metàl·lica. Les peces es tallen mitjançant  l’acció d’un punxó mogut per una premsa. L’assaig de punxonat permet determinar la resistència al tall de xapes metàl·liqües.


11


EMBOTICIÓ: L’embotició és la propietat que tenen els materials a poder-se deformar agafant formes complexes mitjançant matrius, sense trencar la seva cohesió interna.

16.Objectiu assajos no destructius: Tenen l’objectiu de descobrir i
localitzar defectes en la superfície o interior dels materials i analitzar les característiques del material però sempre sense destruir la peça a analitzar ( control de qualitat ) .


17


FORJA: Procediment de conformació dels metalls que consisteix en variar la forma d’una peça metàl·lica en calent, per  mitjà de la compressió entre dues superfícies dures, una fixa i  l’altra mòbil.


292 tipus de líquids penetrants es poden usar en els 
assajos macroscòpics?

FLUORESCENTS -


COLOREJATS31

Quin espessor poden travessar els Raigs X? 

250mm


Entradas relacionadas: