Estadistica atzar i probabilitat IES S.ESPRIU

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en español con un tamaño de 1,37 KB

 

Una variable estadistica s'anomena quantitativa kuan pren els valors numèrics i la kualitativa quan pren els no numerics. El nombre de vegades en que es repeteix cada valor es la frequencia. Diagrama de barres(senzill), Histograma (gros), poligons de frequencies (de la ratlla) el diagrama de sectors (cercle). La mitana es la suma de diverses quantitats dividida per aques nombre. La mediana (exemple dels dits). La moda es el k es porta. L'experiencia aleatoria es aquella experiencia en que el resultat prove d la sort. Els succesos aleatoris son akells en k la realització depen de la sort. La provavilitat d'un suces es el grau de comfiança k podem tenir pk akest succes passi.  

Entradas relacionadas: