Especies immutables

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,25 KB

 

El fixisme és una teoria segons la qual tot allò que existeix, incloent-hi els éssers vius, no ha variat amb el pas del temps i s'observa, el dia d'avui, en la mateixa forma que ha presentat en el passat i que continuarà mostrant en el futur. Així, el fixisme descriu la natura com una realitat definitiva i acabada en la qual els éssers vius constitueixen formes inalterables.
El fixisme s'oposa a l'evolucionisme.En la primera meitat del s. XIX es van produir les polèmiques més airades entre fixistes i evolucionistes, fins que el fixisme va ser desbancat per l'aparició del darwinisme.
El fixisme és una teoria sense fonament científic que no suporta una anàlisi rigorosa. Actualment hi ha moltes proves de l'evolució a documentar... Que desmunten qualsevol teorització de caràcter fixista. Una art d'aquestes proves es generen a partir de la investigació en camps com l'estratigrafia o la paleontologia.

El creacionisme és una creença religiosa segons la qual l'univers i totes les coses han estat originats per un acte creador.
El creacionisme fou acceptat fins al Segle XIX, i actualment hi ha una batalla política on moviments de dretes i ultradreta intenten incorporar el creacionisme o disseny intel·ligent a l'educació estatunidenca.

Consisteix en el transformisme, al llarg del pas del temps, d’unes espècies en d’altres. Les causes són

 1. L’existència d’una tendència innata cap a la complexitat.

 2. L’aparició d’adaptacions al medi a causa de l’ús o el desús dels òrgans.

 3. L’herència dels caràcters adquirits.

Durant molts anys s'ha considerat que aquesta teoria és errònia, ja que, la modificació de l'òrgan per mitjà de la seva utilització no queda "gravada" a l'ADN, i per tant, és impossible la seva transmissió per via hereditària. Però l'any 2009 el genetista Joseph H Nadeau va publicar els resultats d'uns experiments en animals que suposadament demostraven l'herència de caràcters adquirits .

El darwinisme és el terme amb el qual es descriuen les idees de Charles Darwin, la teoria evolucionista que sustenta l'evolució de les espècies vives per selecció natural.

 1. L'elevada capacitat reproductora dels éssers vius: van observar que era molt comú que les espècies produïen molts descendents.

 2. La variabilitat de la descendència: els descendents d'una parella no són idèntics. La major part es produeix a l'atzar i és fruit de la combinació dels gens dels progenitors.

 3. La selecció natural: és el procés que dirigeix l'evolució de les espècies. Segons Darwin en qualsevol població els individus són diferents entre ells.

El darwinisme es basa a originar moltes solucions per a problemes que segurament mai existiran. Aquest és el seu mecanisme per intentar sobreviure a qualsevol canvi ambiental. El darwinisme rebutja, doncs, la idea lamarckiana de l’adaptació com un procés de reacció de l’organisme davant d’un canvi ambiental.

Neodarwinisme és un terme creat al Segle XIX per a definir la síntesi de la teoria evolutiva descrita per Charles Darwin i el mutacionisme de William Keith Brooks, que definia que la mutació era el motor de l'evolució.

 1. El procés es basa en els principis darwinistes de la variabilitat de la descendència i de la selecció natural

 2. La variabilitat de la descendència és deguda a la mutació i la recombinació genètica.

 3. El que evoluciona son les poblacions i no pas els individus.

 4. Els factors que fan variar les freqüències gèniques d’una població són la selecció natural, les mutacions, les migracions i la deriva genètica.

 5. Perquè una població arribi a generar una espècie diferent ha d’estar aïllada d’altres poblacions

La teoria es completa amb la teoria neutralista i la de l’equilibri puntuat

Teoria neutralista: diu que la major part de les mutacions moleculars són mutacions neutres per la qual cosa la selecció natural no les afecta

Teoria de l’equilibri puntuat:

1.- Totes les espècies successives formen una sola línia evolutiva a partir de l’espècie ancestral

2.- La transformació és lenta i continuada

3.- La transformació es produeix en tota la poblacióEntradas relacionadas: