Espainiako industria

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en vasco con un tamaño de 11,2 KB

 
ESPAINIAKO INDUSTRIA-SEKTORE NAGUSIAK:Espainiako industria, industria sektore nagusi hauetan sailka dezakegu: Industria-sektore helduak, oraindik pisua handia dutenak; sektore dinamikoak, Atzerriko kapital ugariren partaidetzaz eta goi-teknologiari lotutako Sektoreak.

A)BIRMOLDATZE PROZESUAN DAUDEN INDUSTGRIA SEKTORE HELDUAK:

Industria-adar hauetan eragin handia Izan dute faktore hauek:lehiakortasunik eza, eskaria murriztea eta Birmoldatze-prozesuak egin behar izatea. Hauek dira sektoreak:

1. Oinarrizko metalurgia eta eraldaketa Metalikoarena

Bi azpisektore ditu: Siderurgia eta eraldatu metalkoen Industria. –Industria sederurgiko integralak altzairua burdinatik Lortzen du labe garaietan. Birmoldatze-prozesuaren ostean Asturiasen geratu Zen. Toki horretan, pribatizatu eta Europako bi siderurgia-enpresarekin Bateratu da. Horren emaitzak kostuak murriztea, produkzioa dibertsifikatzea eta Kalitatea hobetzea izan da. Siderugia ez integralak altzairua txatarratik Lortzen du labe elektrikoan eta EAEko Kantabriako eta Kataluniako empresa Txikiagoetan egiten da. –Eraldatu metalikoen industriak mota guztietako Makinak egitne ditu. Bartzelona-EAE-Madril triangeluaren barruan dago.
2.Linea zuriko etxeko tresnen fabrikazioa, berriagoa Da, eta erabilitako osagaiei erreparatuz gero metalgintzarkein lotura hestua Du. Etxe modernoei erabilera-ondasunak eskaini dienez, berebiziko garrantzia Hartu du bere garapena espainiar gizarteak 60.Hamarkadan zehar izan duen bizitza-mailaren Igoeraren araberako izan delarik. Hasieran, sektorea empresa txiki eta erdi Mailakoen arabera antolatu zen, ondoren berrabtolatua izan zen Empresa-kontzentrazioen bidez. Egi sektore honetam, honako hauk berrantolatzkeo Prozeduan murgilduta daude: produkzioa empresa et amerkatua. Horren eraginez Zenbait empresa itxi eta lanpostuen erregulazioak egin dira.
3.Ontzigintza, gure industria Tradizionalaren veste oinarrietako bat da. INIren ekimenaz, kostako esparru Esanguratsuetan otzionala handiak sortu ziren. Pilaketa hadnia du eta Petrolio-ontzi et ale ontzien fabrikazioan espezializatu zen, zeinen bitartez Espainia herri garrantzitsuenetariko bat bihurtu zen ontzigintzan. Doikuntz Handia jasan du 1990.Urteaz geroztik eta ondorioz, enplegu galera handia Suertatu zen. Jarduera apurka-apurka murriztu eta veste bide batzuetan Espezializatu da.

4. Ohialgintza eta Jantzigintza

Katluinian eta Valentzin dago ezarrita. Bi adar bereiz Daitezke. Batetik teknologia erabiliz lortutako zuntz kimikoena, atzerriko kapitalaren Parte-artze handia duten empresa handietan pilatua, bestettik jantzigintza Enpresen minifundismoa, sakabanatzea eta eskulan ugari erabiltzea ezaugarri Dituena. Hori dela eta Hirugarren munduko estatuen lehiari egin beahr dio aurre Eta horretarako balio ukiezinetan inbertitzen da.// Sektore hauek izan ziren 1973tik aurrerako krisiaz kalte gehiena jaso zutenak.

Krisiaren arrazoiak:

Krisiaren arrazoiak kanpokoak eta Barrukoak izan ziren:
a)Kanpoko Arrazoiak aldi horretan munduko ekonomian gertatutako aldaketei lotuta Daude: -Energia garestitu egin zen, 1973an petroalioaren prezioak gora egin Zuelako, eta jprren eraginez, produkzio-gastuak handiagotu egin ziren.
–Aurreko ziklo teknologikoa agortu egin Zen, veste bat hasi zelako. Horre eraginez aurreko teknologiak, sektoreak eta Produkkzio-sistemak zaharkaituta geratu ziren: 
-Aurreko tekonologian Zaharkatituta utzi zituzten teknologia berriak mikroelektronika informatika Eta telekomunikabideak izan ziren

–Horietatik Eratorritako industria sektore berriak, aurrekoen gain ezarri ziren. –Produkzio-sistema  malgu berriak Forden Sistemaren gain ezarri ziren
.- Eskariak Eskakizun berriak zituen klitateari eta diseinuari zegokionez eta beraz Etengabeko berrikuntza eta produktuen dibertsifikazioa nahitaezkoak diren, hala Ere, empresa guztiek ezin ia zieten eskakizun horiei erantzun.

–Ekonomiaren mundializazioa eta HIBen Lehia

Mundializazioak lanaren naziaorteko zatiketa nabarmendu du: lurralde Batzuk industria-sektore batzuetan  Espezializatzen dira. Horren eraginez, industriaren kokapen tradizionala Aldatu egin da, HIB deritzenak sortu dira eta, batez ere Asian. Estatu horiek Industria tradizionaletan eta munketen sektoreetan espazializatu dira eskulan Oso merke dutelako. Hori dela eta, salmentako prezioak estatu Industrializatuetakoen ezpitik daude ta azken horiek ezin dira horiekin Lehiatu. B) Krisia sakondu zuten barruko arrazoiena rtean:

-Espainiako industriaren urritasunak

Sekotren helduetan Mesedegarria ez den espezializazioa eta energiaren eta lanaren kontsumoa Handia; modernizazio teknologiko eskasa; atzerriarekiko menpekotasun handia eta Zor ugari auofinantzaketa eskasa zelako
. –Egoera historikoak zalantzak sortu, inbestrioak murriztu eta krisiari Aurre egiteko politikak atzeratu zituen.// krisiaren Ondorioak:
Krisiaren eraginez, empresa asko itxi, produkzioak behera Egin, etekinak gutxitu eta zorrak eta langabeziak gora egin zuten, Industriak BPGri egindako ekarpena ere urritu egin zen, eta Espainiak munduan zuen posizio Periferikoa sendotu egin zen. Arazo hauek guztiak leuntzeko 80.Hamarkadaren Erditik Aurrera ZUR delako plana abian jarri zen krisiaren eragin karriena izna Zuten eskualdeak laguntzeko. ZURak bukatu eta gero, ZID izenekoak hasi ziren. Ekimen honetan sartu ziren zona gehienak kantauriar aldean zeuden: EAE,Asturias… Laguntzak bideratu ziren empresa batzuren adle. Baina emaitza Kaxkarrak izna diren. 90.Hamarkadaren erditik Aurrera espainiar industria Susoertu zen batez ere atzerriko kapitalen sarrerengatik eta teknologia arloa Egin diren ahaleginengatik. Bestealde, kontsumo probatua errekuperatu et Enplegu gehuago sortu da.// B)INDUSTRIA SEKTORE DINAMIKOAK:
Industria-adar hauek etorkizunera begira aukera Ugari dituzte, honeako arrazoiengatik: produktibitate eta espezializazio handia Dute empresa-egitura malguak eta saneatuak dituzte eta eskaeia vernatua dute. Sektore horietan atzerriko capital ugari erabiltzen da. Aipagarrienak hauek Dira:

1) Automobilaren sektoreak

60. Eta 70. Hamarkadaren hasieran odno garatu zen Espainian bertako lan-kosteak Txikiak zirenez eurioar eta estatubatuar konpainiek inebrtsio handiak egin Zituzten. Lehenengo urteetan ekoipezna atzerriko merkatuetara bideratu arren, Denboraz eta espainiarren erosme-ahalmena igo zenez, produkzioaren atal handi Bat ere nazio-merkatuaren beharrak aatzera dedikatu da. Gaur egun sektore honek Espainiaren ekonomian duen pisua handia da, BPGren %6 delarik eta 70000 enplegu Automobilen fabrikazioan eta veste 250000 langile inguru zeharkako enpleguan, Osagaien fabrikazioan, kontzersionarioetan eta tailerretan sortu dituelarik. Birmoldaketa modezesua jasan zuen handiegia zelako eta teknologia atzeratua Zuelako. Birmoldaketa multzionazionalen jabeek egin zuten laguntza ofizialekin, Automobilen sektoreak espaqiniako esportazio handienak ematen ditu. Berreskuratu den arren, apurka apurka doikuntzak egitea eta berrikuntza Teknologiakoa behar ditu. Azken urteotako krisi ekonomikoaren ondorioz, Langabezia hazi, finantza-baliabideaj gutxitu eta salmentak asko jaitsi dira Nazioarteko eta nazioko eskaria murriztu bait. Dena den estatuak gaur egun auto Berria erostean emandako diru laguntzaei esker sektoreko salmentak berreskuratu Dira.
2)Sektore kimiko Epainiako Industriaren oinarrietakoa da vaina gutxiegitasun larriak ditu: atzerriko Capital ugari, Europako estatuekiko lehiartasun gutxi produkzio uninate txikiek Nagusitasuna dutelako eta ikertzeko gaitasun urria. Bi azpisektore ditu: -Petrokimika Edo oinarriko kimika instalazio ahdnietan antolatzen da, normalean Fintze-jarduerarekin batera. –Eraldatze-kimika empresa txikietan Egituratzen da. Enrpesa txikiok Euskal Autonomia Erkifegoan, Kataluniako Kostaldean et aMadrilen daude ezarrita. Esportazioak gora egiten ari dira
. 3)Nekazaritzako elikagaien sektoreak Industria txiki eta sakabanatuak ditu, vaina multinazionalek ere pisu handia Dute. Helburuak barruko merkatuko salmentak handiagotzea eta prduktu landuagoen Eta eraldatuagoen esportazioak sustazea dira. Sektore honetam Katalunia Andaluzia… nabarmentzen dira// C)PUNTAKO INDUSTRIA SEKTOREAK: 
Hirugarren Industria-iraultzaren oinarria berrikuntza da edo jakintza eta teknologia Berriak produkzio-prozesuan aplikatzea, produktu berriak lortzeko edo kudeaketa Hobetzeko. Teknologia berri horiek informazioaren teknologiak dira. Mikroelektronikak gidatutako iraultza teknologikoa dute oinarri. Beraz, Jakintzan eta inforamzioan oinarritutako iraultza da eta horren eraginez, Aldaketa nabarmenak gertatu dira produkzioan, egituran, kokapenean eta Industria-politikan. Iraultza teknologikoak informazioaren teknologiak erabiltzen Dituzten sektore intentsioboen hazkundea bultzatzen du. Sektore horiek Goi-teknologiari lotuta daude ta honako hauek dira: 1.Telematika. Informatikari esker, informazio kopuru handiak gorde, prozesatuetan aurkeztu Daitezke oso azkar eta zehatz. Telekomunikabideek mota guztietako informazioa Zabaltzen dute distantzia handien artena eta benetako denboran. 2.Automatizazioa. Informazioa aplikatu eta askotariko lan modu bihurtzen Du. 3. Doikuntza-tresnak giten dituzten enpresak, material berrienak, Bioteknologia, laserra eta energia berriztagarriak.// Espainian goi Teknologiako sektore hauek atzerapen handiarekin ezarri dira, kasu batzuetan Orain hasi dira, hainbat zailtasun ditu:
a)Atzerriarekiko Menpekotasuna dute ikerketei eta teknologiari dagokienez. Espainia Atzeratuta dago, inbertsio gutxi egin direlako eta unibertsitateak eta enpresak Ez direlako nahiko integratu. Horren ondorioz, patente garestiak erosi edo Multinazional erakarri behar dira, goi teknologian aurreratuta daude eta
. B)Enpresa ertainek eta txikiek Nagusitasuna dute. Horregatik lehiakortasuna txikia da eta enpresa nazionalen Merkatua ia-ia osorik barrura bideratuta dago
. C)Eskulana eta hezkuntza-sistema gutxi egokitu dira enpresen Eskakizunetara.//Goi teknologiako sektoreak espazio jakin batzuetan pilatzen Dira. Espazio horiei inguru berritzaile esaten zaie. Besteak beste, parke Teknologikoak edo zientifikoak aipatu behar dira. Ezaugarri hauek dituzte: -Alderdi Funtzionalari begira, ikerketa-zentroak eta sektorerik berritzaileenetako Enpresak biltzen dituzte. – Alderdi morfoligko eta hirigintzakoari Erreparatuz, normalean partzela murriztuetan daude ezarrita, industria gehienen Neurria tartekoa edo txikia da. Eraikuntza dentsitate txikia eta Ingurumen-kalitate handia dute, espazioa berdeak eta paisaia atsegina dituzte. Zerbitzu osagarriak dituzte eta azpiegitura ona. Eraikin batzuk enpresa Sehaskak dira. –Kokapenari begira, metropolien eta hiri ertainen Inguruetan ezartzen dira, batez ere, egoitza eta ingurumen-kalitate handia eta Komunikatzeko aukera onak konbinatzen dituzten sektoreetan. –Inguruarekin Duten loturari dagokionez, industria berritzaileak garapenaren motor izatea Nahi da, beste enpresa batzuk erakarriz eta berrikuntzak ingurura zabalduz.

Entradas relacionadas: