Espainiako hiri sistema

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,32 KB

 

SARRERA

Hona hemen Euskadiko mapa bat, iturri kartografiko da gaiko mapa da zehazki irudi mapa. Hiri hierarkia irudikatzen du, irudiaren mapa fenomenoaren garrantziaren araberakoa da. Mapa honetan irudi handienak hiri garrantzitsuenak irudikatzen ditu. Ikusten den moduan, hiri gehienak Bizkaian eta Gipuzkoan kokatzen dira. Arabako biztanleriaren %75a Gasteizen kokatzen baita. Ondorioz sistema desorekatua dagoela esan daiteke

GARAPENA

Hirien hierarkia egiteko irizpide hauek hartzen dira kontuan:


Hirien tamaina, maila-tamaina arauaren bidez ezartzen da.Arau horrek hiri baikoitzari maila edo zenbaki-ordena ematen dio biztanle kopuruaren arabera

Hiri funtzioa, kanpoaldera zuzendutako jarduera sozioekonomikoak dira. Lehen , bigarren eta hirugarren sektoreak

Hiri zentralak, ondasunez eta zerbitzuz hornitzen dituzte beste hiriak, hauek eragin eremua deritze. Eremua handiagoa uzango da , funtzioak gero eta dibertsifikatu eta espezializatuak direnean: nazionala, eskualdekoa, azpi eskualdekoa, bailarako edo udalerrikoa  


Bilbo Handia

Donostialdea

Gasteiz

Hiri txikiak/ertainak

859.907 biztanle

324.123 biztanle

240.699 bizt

10.000-50.000

Funtz: 2.-3.Sektore

2.-3.Sektore

2.-3 sekt


Erkidego osotik eragin eremua

Eragin eskualdekoa

Erlazioak


Euskal Autonomia Erkidegoko hiriek osatzen duten sisteman, berdin osatzen  dute hirien ezaugarrietan (demografiaren neurria, eginkizunak eta eragin-eremuaren hedadura) oinarritutako hierarkia nagusitzen da, baita horien artean edota Espainiako nahiz Europako beste sistema batzuekin ezartzen diren harremanetan ere.


Itsasertzeko  azpisistemak:


Honek, alboko hiria osatzen du Bilboren eta Donostiaren artean. Bertan, BIlboko eremu-metropoliarra eta Donostia nabarmentzen dira.

Bizkaian, hiri sistema desorekatuagoa da.  Bilbo Handiko eremu metropolitarrean biltzen dira eginkizun nagusiak.Hurbilen dauden eremuetan ez dago Bilbok horien gainean egiten duen  “xurgatze “ efektuaren ondoriozko eragin-eremuak zuzentzeko gai diren hirigunerik . Lurraldearen gainerako lekuetan, hiriak hiribilduak dira. Hiribildu horietan, eginkizun nagusiak gauzatzen dira

Gipuzkoan, sistema orekatuagoa da. Donostiarekin batera, hainbat industria ertain daude

Barnealdeko azpisistema Vitoria-Gasteizen inguruan dago. Sistema makrozefaliako eta desorekatu da; izan ere, hiriburuan lurralde historikoko biztanleriaren %75a pilatzen da. Lurraldearen gainerako lekuetan ez dago hiri esanguratsurik.

ONDORIOAK:


Hiri sistemaren erronkari aurre egiteko, erkidegoko lurralde antolamendurako jarraibideen bidez proposatzen da Euskal Hiri Eskualdea sortzea. Euskadiko erdigune anitzeko sistemak modu orakatuan bideratu behar du Euskadi osoa.

Entradas relacionadas: