Espainiako hiri hierarkia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en vasco con un tamaño de 7,71 KB

 
ESPAINIAKO TRENBIDE SAREAREN MAPAREN IRUZKINA (2005)

-Sarrera:

Garraioak oso garrantzitsuak dira Esparru guztietan eta lurralde-antolaketan duten eraginagatik; -Politikoak:lurraldearen Defentsarako eta kontrolerako esrategikoak dira. -Demografikoak: biztanleriaren Banaketan erabakiagarrik dira. -Ekonomikoak: ondasunak trukatu, lana eman eta Eskualden garapen ekonomikoa sustatzen dute. Gainera ezin da ahaztu Garraio-sektoreak espainiaren BPGn duen garrantzia eta sektorean lan egiten Duen landunen kopurua. -Sozialak-kulturalak: pertonen joan-etorriak eta Harremanak ahalbidetzen dituzte.-Nazioartekoak: nazioarteko harremanei eta gaur Egungo globalizazioari mesede egiten diete. -Lurralde antolaketa: Garraioek Pertsonen eta salgaien kontzentrazio handia duten inguruen beharrei erantzuten Diete kongestio-arazoak saihestuz eta mgikortasuna ziurtatuz, Ere, Garapen-arazoak dituztezten inguruen irisgarritasuna hobetu behar dute garapena Eta berrikuntza duten inguruekiko harremana sendotuz.

-Espainiako trenbide-sarea:

Trenbidea Espainiako Gerra Zibilera arte (1936-1939) garraiobide nagusia izan zen baina gerra zela eta Azpiegiturak oso kalteturik geratu ziren. 1941Ean trenbideko enpresa guztiak Nazionalizatu eta Espainiako Trenbidearen sare nazionala sortu zen nork ez zuen Herrialde garatuagoetan zuten hedapenik, maiztasunik eta kalitaterik lortu, Baina probintzietako hiriburu guztiak konektatu ahalizan zituen. Gaur egun Renfek ez du trenbide-
Sarearen Monopoliorik eta autonomia-erkidegoetako enpresak sortu dira, Kataluniako Generalitatearen trenbideak, Valentziako Generalitatearenak ella EAEko Euskotrena, besteak beste. Espainiako trenbide sarea, frantziakoa, alemaniakoa, Erresuma Batukoa edo Europa Batasuneko gainerako herrialdetakoa baino ahulagoa Den arren, trenen erabilera indartu egin da azken urteotan, hobekuntza eta Berrikuntza nabarmenak egin baitira, gainera beste garraio-motekin alderatuz Gero, trenbideak dituen abantailak bistakoak dira: ingurumenaren gainean Inpaktu gutxi, segurua da, zama eta bidaiatien kopuru handiak eman ditzake eta Tok gutziago okupatzen du. Arazoak ere ditu; irrigarritasuna baxua, ordutegien Eta ibilbideen malgutasuna gutxi, azpiegitura garestiak eta prezioen Lehiakortasun gutxi errepidearekiko 1.Ezaugarri orokorrak:

A. Sarearen gaineko eskumenak estatuaren eta autonomía-erkidegoen Artean banatzen dira

Estatuaren sarea gehienoga da eta linearik Garrantzitsuenak biltzen ditu. ADIF enpresak administratzen du eta sarea Ustiatzeaz eta mantentzeaz ardurantzen da, baita estatuak eskatuta línea Berriak eraikutzen ditu ere. RENFEk bidaztien eta salgaien zerbitzuak ematen Ditu eta material mugiklorra mantentzeaz arduratzen dira ere. FEVEK bidaztien Eta salgaien zerbitzuak ematen ditu bide estuko lineetan.

B. Hiru trenbide-sare daude:

Sare konbentzionala 200km/h-ko Abiaduran baino txikiagoan zirkulatzeko ekipatuta dago eta egitura erradiala du Oinarrizko lineak Madrildik perfideriako hiri nagusietara abiatzen baitira. Sarearen egitura, errepideetan bezala, erradiala eta bigarrean mailago zenbait Zehar adarrik satzen dute. Hiru ardatz erradial bereizten dira: -Madril-Valladolid/Palentzia ardatzak iparmendebaldeko eta ipaarraldeko lotura Egiten du. –Madril.Zaragoza ardatza ipar ekiadlearekin lotzen da. –Madril-cuenca/Albacete eta Madril-Alcazar de San Juan ardatzen bidez, Levanterekin eta Andaluciarekin lotura egiten da.// Oinarrizko sare erradial Honetaz gain , badira bi ardatz zeharkakoak: Ebrokoa eta Mediterraneokoa. Abiadura Handiko sarea 200 km/h-ko abiadura baino handiagoan ibiltzeko ekipatuta Dago vaina abiadura handia 300 km/h-ra iritsi daiteke. 1992an ireki zenn lehen Línea, Madril-Sevilla, ondoren 1997an Madril-Zaragoza-Bartzelona linearen Eraikuntza hasi zen eta 2003an Zaragoza-Huesca adarra ireki zen. 2007an Cordoba-Malaga eta Madril-Valladolid adarrak hasi ziren, ireki den azkena 2010.Urtearen bukaeran, Madril-Valentzia. Bide estuko sarea  XIX.Mednearen bukaeran sortu zen, hainbar Inguruetako baldintza orografikoek zabalera arrunteko sareak eraikitzea Oztopatzen zutelako eta tokian tokiko beharrei erantzun behar zitzaielako. Denboraz, abiadura txikiek eta errepidearen lehiak nahikoa baztertu dute sare Honen erabilpena. Egun FEVE empresa publikoak ustiatzen ditu linearik Inportanteenak eta honekin batera veste sare batzuk autonomía-erkidegoetara Pasa dira: Euskadin, Euskotren; KAtalunian, FGC;Valentzian, FGV eta Mallorcan SFM.

C. Bidaztien eta salgaien trafikoa Europaklo batez bestekoa baino txikiagoa da

Bidaztien trafikoa Errentagarria da, batez ere metropolioetako aldiriko lineetan bertan Biztenlariaren péndulo-mugimenduak oso ugariak dira. Errentagarria da ere, Abiadura handiko lineetan distantzia ertainetan trena hegazkinarekiko Lehiakorra baita. Salgaien trafikoan, salgai astunak eta volumen handikoak Garraiatzen dira.
d. Ezaugarri Teknikoetan kontraste gari daude. Bizkoiztuta eta elektrifikatuta dauden Lineak urriak dira oraindik eta argirik gabekoak, norabide bakarrekoak eta Aldapa askokoak gehiengoak dira. Trenaren lehiakortasuna ziurtatzeko garaian, Maiztasuna da funtsezko kontua eta hau ezin da lortu lineak bikoiztu gabe.

E. Lurralde desoreka handiak daude Ekipamenduei eta trenbide irisgarritasunari dagokionez

Ekipamendu gehien Dituzten bideak ekonomiari begira dinamikoenak diren inguruak lotzen dituzte. Beste eskualde batzuetan azpiegitura defizitarioak daude. Bestalde, Irisgarritasuna abiadura handiko lineek eta oinarruzko sareak zeharkatzen Dituzten lurraldeetan handia da, oso txikia berriz, mugetatik hurbil.

2. Espainiako trenbidearen hainbat arazo Eta Garraio eta Azpiegituren plan estrategikoa

Espainian trenak Europan Baino indar gutxiago izateko arrazoiak bilatzerakoan ohrako eragozpen hauek Azaldu izan dira: -Inguru fisikoa ez da mesedegarria, batez ere erliebeari Dagokionez, aldapak eta mendiak ugari direnez azpiegiturak zaildu eta garestitu Egiten dira. –Sare erradialak errepideetakoa baino leunagoa izanda ere, Herrialdeko inguru batzuk ezin ditu ondo komunikatu eta irisgarritasunari Dagokionez hutsune hadniak dituz, batez ere oinarrizko ardatzetatik urrun Dauden tokietan. –Espainiako trenbideen zabalera europako herrrialdetakoa baino Zabalagoa denez, mugetan aldaketak egitea edota ardatz bikoitzetan edo Mugikottetan inbertsio gehiago egin behar dira. –Linea askoren Errentagarritasuna oso txikia zenez itxi egin dira. –Linea batzuen baldintza Teknikoak hobetzeko inbertsioak egin behar dira, ez bakarrik lineak Elektrifikatzeko eta bikoizteko, baita segurtasun neurrietan eta ekipamenduetan Ere. –Salgaien trafikoan kamioen lehian ezin izan du ainditu hark atez ateko Zerbitzua egiten baitu,// Arazo hauek eta etorkizunean trenaren erabilpena Bultzatzeko, Garraio eta azpiegituren plan estrategikoak hainbat neurri eta Proposamen egin du: -Lurralde osoari trenbide-irisgarritasun handia ematea Probintziako hiriburu guztiak lotuz. Modu honetan saren erradialak dituen Gabeziak gaindituko dira eta Penintsulako biztanleen %90k trenbide-geltoki bat Izango du 50kmra baino gutxiagora. –Segurtasuna hobetzea eta trenen maiztasuna Handitzea, baita trenen eta autobusen arteko koordinazioa hobetzea ere. –Sare Konbentzionala eta bide estukoa modernizatzea eta abiadura handiko sarea Zabaltzea. –Aldiriko bidaztien trafikoa handiagotzea, errepideetako pilaketak Murriztu daitezke. –Europako sarearekin trenbide-integrazioa lortzea jardun Hauen bitartez: Portugalekin eta Frantziarekin loturak egitea. Eta Europako Abiadura handiko saretik eta sare konbentzionaletik etengabeko Trenbide-zirkulazioa lortzea. Horretarako espainiako sare konbentzionalak Europako zabalera 1,42 hartu behar du.

Entradas relacionadas: