Eskola antolaketa prozesuen araberako antolaketa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,69 KB

 

Ikastetxearen Curriculum Proiektua.

(ICP)

Def:Curriculum-proiektuak ikastetxearen testuinguru sozioekonomikora eta kulturalera, ikasleen ezaugarrietan premietara, eta ikastetxearen hizkuntza-aukeretara eta baliabideetara egokitu behar du

Epea: ertain luze

Helb: Hezkuntza-jarduerari lotutako gaitasunak ikasleen beharretara egokitzea, Oinarrizko konpetentziak garatzea, Ikaskuntzako zailtasunak aurreikusi eta horiei arreta jartzea,Aniztasunari arreta jartzea.

Atal:Ikastetxean irakasten diren hezkuntza etapak eta horien zehaztapenak, Hizkuntzen trataera, Eskola inklusiboa, Tutoretza eta orientazioa, Metodologia, Ebaluazioa, Eremuak, arloak eta ikasgaiak, Curriculumaren garapenarekin lotutako antolaketa

Parte: kllausttroa, ogg, ikuskaritza, administrazioa


Ikastetxearen urteko plana (IUP),

Def: Baliabide bat da, ikasturterako dituen helburuak zehazten dira. haietara egokituta egon behar du proiektuak, praktikan jartzeko. zehatza eta errealista. Epe: laburra - Helb:Irakasle guztien artean akordioetara iristea, ikasleek etxean egin beharreko jarduera guztien gutxi gorabeherako iraupena, ezaugarriak eta irizpideak zehazteko, Norberaren sormena lantzeko, jolstokian jokatzeko prozedura onak izateko, komunikazioa errazteko, elkarlana eta koordinazioa sustatzea. Atalak: . Sarrera, Helburu orokorrak, Irakaskuntza-jardueren programa, Eskolaz kanpoko jardueren programa, Ikastetxeko zerbitzuak, Ekonomia kudeaketarako plana, Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko plana., IUPren garapenaren eta ikastetxearen funtzionamenduaren jarraipena, Eranskinak. Parte: skola-elkarteko kide guztiakEntradas relacionadas: