L’escorça auditiva es troba al lòbul temporal

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,7 KB

 
SNP: compon dels ganglis i nervis, que contenen feixos de fibres.Transmeten sensacions i altres info dels ganglis a l'SNC,les ordres del cervell van dirigides als músculs i glàndules.SNP es divideix en sistema somàtic part del SN que respon o relaciona l'organisme amb el medi ambient extern (voluntari) i el SN autònom regula les funcions internes de l'organisme per a mantenir l'equilibri fisiològic.Controla l'activitat involuntària dels òrgans i glàndules.2 subsistemes SNSimpàtic: activa el cos i SNparasimàtic: tranqulitza després de l'activació.A.Àrees de l'SNC:L'èncefal està format pel cervell,el cerebel i el bulb raquidi, es divideix en tres regions:prosencèfal hemisferis cerebrals i diencèfal, el mesencèfal i el rombencèfal o cervell posterior el cerebel, protuberància i bulb raquidi.El cervell mitja i posterior excloent el cerebel formen el tronc cerebral.
SNC té 7 arees.El telencèfal( hemisferis cerebrals) compost de: escorça cerebral envolta els hemisferis cerebrals.Ganglis basals moviments automàtics i rítmics.Sistema límbic situat als lóbuls temporals, f. Motivació i emoció.Està l'hipocamp : memòria i amígdala: respostes autònomes i endocrines amb estats emocionals.Diencèfal 2 estructures talèm i hipotàlem.Tàlem distribueix info sensorial i motora que accedeix al cortex cerebral,Regula la consciència i estats emocionals.Hipotàlem regula SNA i sisistema endocrí i organitza conductes.
Cervell mitjà o metencèfal organ que té molts plecs i circumvolucions, regula la força i disposició del moviment i l'aprenentatge.Protuberància: gran nº de neurones que distribueixen info desde els hemisferis cerebrals fins al cerebel.Bulb raquidi o mielencèfal controla funcions vitals com la digestió i la respiració, i la regulació del sistema cardiovascular.Medul·la espinal: estructura en forma de cilindre que mesura de 42 a 45 cm.Recull info somatosensorial que es desa al cervell i distribueix les fibres motores cap als òrgans efectors del cos (músculs i glàndules).Dues substàncies: la grisa nuclis de neurones i la blanca composta pels axons neuronals.B.Hemisferis cerebrals:El cervell és l'òrgan important de l'SNC pq controla i regula les activitats de l'organisme.Situat al interior del crani, rep aportació sanguínia i protegit per una barrera hematoencefàlica.Es divideix en dos hemisferis, connectats per una banda gruixuda de fibres nervioses anomenada cos callós.Controlen els costats oposats del cos.3 cissures: cissura longuitudinal, la cissura de Silvio lateral i la cissura de Rolando central.Cissures o solcs divideixen cada hemisferi en quatre lòbuls.Lòbul frontal: funcions mentals superiors.Lòbul temporal: part inferior, prop de les orelles,rep sons i impulsos olfactius i controla parla i memòria.L.Parietal: secció superior associat a sensacions corporals tacte Tª, P.L. Occipital: part posterior i zona visual de l'escorça.C.Funcions de l'excorça cerebral: té diverses regions.El f. Del cervell és hol·lístic encara q continuem mantenint una divisió artificiañ del cortex en 4 àrees:L'escorça somatosensorial: lòbul parietal, àrea posterior a la cissura de Rolando sobre els sentits corporals tacte tª,P, dolor.E. Motora: lòbul frontal, cissura central i participa en els moviments voluntaris.E. Auditiva: lòbul temporal, on es processen els senyals enviats per les neurones sensorials a cau d'orella.Ex el so.E. Visual:c lòbul occipital, diferents arees de la retina, constituïda per cel que responen a estímuls visuals.Colors, formes, relacions espacials i moviements.5.Sistema Endocrí:S. Endocrí i l'SNA produeixen l'homeòstasi o equilibri corporal, regula les activitats fisiològiques necessàries per a la vida.El Sistema endocrí: compost de diferents glàndules de secreció interna, que sota la direcció de l'hipotàlem i ls hipòfisi,produeixen i aboquen hormones a la sang.La hipòfisi glàndula pituïtaria situada a la base del cervell, és la glàndula rectora del s. Endocrí i controlada per l'hipotàlem.La hipòfisi segrega tipus d'hormones: H. Del creixement, H. Luteïnitzant estimula la maduració dels òvuls i provoca la secreció de testosterona i H. FOL·licle estimulant estimula els FOL·licles ovàrics i la maduració espermàtica.Glàndula tiroide: situada a banda i banda del coll, produeix la tiroxina, hormona que origina el ritme metabòlic pel qual el cos transforma l'aliment en energia.Glàndules paratiroides: produeixen l'hormona paratiroïdal regula els nivells de calci a la sang i f. De nervis i músculs.Pàncrees: controla el nivell de sucre a la sang mitjançant la segregació de dues hormones: insulina i glucagó.Massa sucre diabetis- insulina i l'escassetat de sucre- glucagó8 hormona peptídica) augment de gglucosa a la sang.Glàndules suprarenals: augmenten el ritme i la potència dels batecs del cor i la P sanguínia, estimulen la respiració i dilaten les vies respiratòries.Els ovaris produeixen l'estrogen i progesterona, i controlen l'ovulació, l'embaràs i el c. Mestrual i els testicles produeixen testosterona, hormona que produeix esperma i controla el desevolupament dels caràcters sexuals a la pubertat; to de veu i el creixement del borriscol públic i corporal.7.Cervell d'home i de dona:Moltes proves diuen que són millors les dones en habilitats com el llenguatge,fluidesa verbal,velocitat d'articulació i gramatica, en velocitat perceptiva, calcul aritmètic, recorden més detalls en una ruta i ràpides en tasques manuals.Els homes en les tasqus espacials i les dones en el raonament mat, localització d'un camí i hablitats motores.Els homes indueixen agressivitat.

Entradas relacionadas: