Eros i psique d'Antonio canovas 1787-93

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,39 KB

 

Títol:Eros i Psique/Autor:Antonio Canova(POssagno,1757-1822)/Cronologia: 1787-1793/Estil: neoclassicisme/Tema:mitlògic/Localització: Museu del
Louvre (París)/Tècnica: talla/Materials: marbre/Formes: exempta/Tipologia: grup/Cromatisme: monocroma/Dimensions: 1,55 m x 1,68 m

CONTEXT


:Des de la meitat del segle comencen a produir-se grans canvis socials: la burgesia intentarà influir en el govern absolut perquè es facin reformes socials i econòmiques: les noves activitats industrials i comercials les demanen, per millor desenvolupar-se. El Despotisme il•lustrat va voler conjugar la realitat de la Monarquia Absoluta amb la Il•lustració: reformar la societat sense tocar el sistema polític, millorant diferents aspectes de la realitat social; però, des de 1780, l’Absolutisme es nega al canvi i pretén mantenir-se, desesperadament, sense fer res; això farà que, a França, s’iniciï un moviment que demanant reformes acabarà en revolució. Aquesta sensibilitat té un art, que és el Neoclassicisme. Canova serà l’artista de l’Imperi Napoleònic ja que Napoleó voldrà crear un Imperi com el ROMà i també voldrà que l’art sigui com el ROMà. En l’aparició del Neoclassicisme hi influiran els descobriments arqueològics de Pompeia i Herculà. 

AUTOR

Mort el seu pare quan tenia 3 anys, la mare el deixà a càrrec del seu avi, el qual Arrúïnat, el posà a treballar en una cantera, on comença a esculpir petites estàtues. Més tard comença a estudiar escultura amb J. Torretti, a Venècia, protegit per un senador venecià. Aquest li encarregà, sent encara molt jove, dues grans escultures de tamany natural: Orfeu i Eurídice. Fins l’any  1779 esculpí nombroses estàtues, les quals exposà, aquest mateix any.El 1781 decidí instal·lar-se a Roma, on li encarregaren el monument funerari deL Papa Climent XIII, per la basílica del Vaticà. Aquest monument ens mostra un treball minuciós i perfecte, atenent fins el mínim detall. Fou inaugurat el 1792, i la fama de Canova arribà al seu zenit. Llavors les comandes no varen parar d’arribar-li.Al cim de la seva fama, fou cridat per Napoleó a París, per fer-li un bust, i desprésva rebre comandes de diferents sobirans, per la qual cosa viatjà a Nàpols, Roma, París i Viena. Va organitzar grans tallers, que no donaven l’abast per fer les seves obres. Desterrat Napoleó a Santa Helena, el papa l’envià a París per demanar la devolució dels monuments presos a Itàlia.

ESTIL:

El neoclassicisme::: Amb una tècnica extraordinària sap fer unes escultures dolçes, d’una temàtica propera al rococó, però amb un altre caràcter, menys directe; acaba els seus marbres amb un esclat finíssim, tenint les pells dels seus personatges la llum de les perles o la finor del cutis d’un nen petit; és un tret ideal però que l’espectador reconeix com a desitjable i possible.L’ideal de bellesa, perfectament reflectit en les dues figures, així com la puresa de línia, la claredat compositiva i l’ús de materials nobles són trets d’aquesta obra que la lliguen a les obres clàssiques.

Se li ha retret que no acabes de desenvolupar un estil plenament personal, ja que té obres molt diverses, que van de la influència barroca de Bernini a la ROMàntica posterior.

DESCRIPCIÓ FORMAL:

Canova expressa en aquesta escultura el rigor d l’art neoclàssic i mostra l’ideal d bellesa masculí i femení d l’època. Els dos cosso juvenils tracen una aspa, determinada per les ales dl déu grec el centre d la qual passa entre els llavis dls dos amants. Aquest instant fugisser dl petó, Canova l’enquadra en un cercle format pels braços dl Psique, q abraça el cal dl seu estimat, i els d’Eros q envolten i agafen el cap i el cos d la seva estimada. Amb això l’escultor aconseguiex q l’espectador,inconscientment,centri la mirada i l’atenció en aquest punt focal. Els braços de Psique emmarquen el centr compositiu.Moment molt passional:  el bes. Eros li agafa el pit – Psique li passa les mans darrera el cap. Lluny d la característica fredor neoclàssica, l’autor aconsegueix una obra plena de tendresa,aspecte q es veu potenciat no només per l’elecció dl moment d la historia sinó també pel tractament acurat del material. Canova va aconseguir transformar la duresa d marbre en una textura suau i delicada plint amb pedra volcànica l’obra acabada i banyat-la en calç i àcid. Neoclassicisme es considerava erròniament q a la Grècia clàssica es valorava la puresa blanca dl marbre.Material perfectament polit i acabat, sense cap imperfecció formal.Cànova triava el marbre més blanc, acabada l’obra el polia amb pedra volcànica i calç, fent-lo lluir com pell real.La llum, clara i forta, il·lumina tota l’escultura, fent-la brillar, donant la sensació d’un difuminat suau.

TEMÀTICA:

l’escultura reflecteix el final d la història mitològica narrada per l’escriptor llatí Apuleu al llibre L’ase d’or. Eors déu d l’ampr es va enamorar d Psique la bella i capriciosa filla d’un rei d’Àsia. Eros va construir un palau on estrobaven cada nit sense q Psique sabés qui era el seu amant ni li pogués veure el rostre.Psique va descobrir qui era el seu amant i va fugir. Va anar al Oracle d Venus, Psique va obrir l’atuell dl secret d la bellesa i va ser castigada amb un somni profund q despertaria amb un peto d’Eros.

FUNCIÓ:

Encarregada l’any 1787 per el col·leccionista angles John Campbell (Lord Cawdor) i adquirida en l’any 1801 per Joachim Murat. En veure-la Napoleó en quedà molt admirat i decidí tutelar a Cànova.

MODELS I INFLUENCIES:

l’obra de Canova té com a referent el món clàssic,q ell havia estudiat a través d lestatuaria clàssica d les col.Leccions italianes en particular les de Campidoglio, el museu Pius Clementí dl Vaticà i la col.Lecció Farnese a Nàpols. L’obra de Canova va exercir una gran influencia sobre els integrants dl mviment neoclàssic.LA seva particular sensibilitat present en aquesta obra, va sobrepassar els preceptes neoclàssic estrictes i va anticipar un dls conceptes d l’escultura moderna. A Espanya, el seu ideari artístic va ser seguit x alguns alumnes pensionats a l’Academia d Roma, entre els quals, els catalans Damià Campeny i Antoní Solà.

Entradas relacionadas: