Eros i psique

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,19 KB

 
1 El nom daquesta escultura és Eros i Psique,el seu autor es Antonio Canova que en aquesta escultura vol mostrar una gran imaginació personal i vibrant que fa que les seves obres dun depurat classisime anticipessin el concepte descultura moderna.La datació daq1uesta escultura són els anys 1787-1793.La localitzacio actual es el museu del Louvre a París.Aquesta obra es situa en un període de transició que és passa de una societat de lantic Règim a la societat contemporànea.La demografía creix més gracias als medis de la sanitat que fa que es dupliqui la població.En leconomia comenta una epoca millota gracies al començament de la revolucio infustrail.La cocietat seguéis dividida en estaments però una nova classe puja amb molta força és la classe burguesa que reclama el seu lloc en la societat,en el ambi t

polític hi hauran diferentes periodes: el despotismo il.lustrar,canvis produits per la revolucio France sa. .H ha un nou moviment que es la il.lustraació que rebutja els perjudicis religiosos i busca laplicació de principis de igualtats i racionals, per últim la cultura es torna racionali tendéis a buscar models que estan identificats amb lantiguitat clàssica i el renaixement
Analisi estilistica: aquest estil neoclassic intenta imitar les obres classiques i del renaiment i rebutja el barroc i el rococo,un estil que considera que lart ha de contribuir a cancir el mon reflectit models de conducta,aquet estil estava molt influenciat per les teories de Winkelman i per les troballes,lescultura imita moldes de langituitat amb nombrosos temes mitologics les linis son pures

Entradas relacionadas: