Epe luzean ordaintzeko ibilgetu hornitzaileak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 14,76 KB

 

AKTIBOA (20)
ONDARE GARBIA ETA PASIBOA(10)

APLIKAZIO INFORMATIKOA:


ordenagailutakoKAPITALA

Bazkideek egindako     programak (software) ekarpnea.

LURRAK ETA ONDAS. NATURALAK:


Orubeak, soroak.

ERRESERBAK:

Urteetan zehar ERAIKUNTZAK:
Etxeak, lokalak, biltegiak,... enpresak bazkideei banatu ez

(ez orubeari dagokiona)dizkieten irabaziak, auto-konfiantza.

MAKINERIA:


Produktuak sortzeko makinak.

EKITALDIKO EMAITZAK:

galerak -

TRESNERIA:

Erramientak eta tresnak.eta irabaziak +

ALTZARIAK:


mobiliarioa,, idatz makinak, KREDITU ERAKUNDEEKIN  bulegoko apalak…

ZORRAK(E/LAB. EDO E/LUZ.):

Bankuekin                                                                            ditugun zorrak, eman dizkiguten maileguengatik

j                                                                                          epe mugatu batean guk itzultzeko.

GARRAIO ELEMENTUAK:


Ibiligailuak                 IBILGETU HORNITZAILEAK (E/LAB. ETA E/LUZ.):

(EZ Enpresa barnekoak). Ibilgetuko edozein elementu (makineria,etxea, INFORMAZIO PROZESURAKO EKIPAMENDUA:                 

Altzariak

.) erosteagatik ditugun zorrak.

Ordenagailuak  eta beste zenbait ekipamendu.            

-----------------------------------------------------

IBILGETUAREN AMORTIZAZIO METATUA (-):


Ibilgetuko   HORNITZAILEAK:
Salgaiak edo  elementuak urteetan izan duten ekipo elektroniko.              
lehengaiak erosten dizkiegunei zor

---------------------------------

dieguna (fakturak)

SALGAIAK:


Erositako gauzak, gero saltzaileak    HORNITZAILEAK, ORDAINTZEKO

LEHENGAIAK:


Eraldatzeko materialak, gero ondasun     MERKATAL

EFEKTUAK:


Guri bidalitako    bukatuak bihurtzeko.
letrak
eta guk onartuak. (guk, haiei).

PRODUKTU BUKATUAK:


Lehengaiak eraldatuz sortutakoak.

ZERBITZUENGATIK

BEZEROAK:


Salgaien salmentagatik, bezeroei HARTZEKODUNAK:
Ordaindu kobratzeko eskubideak (fakturak)                                            gabeko zerbitzuak (gasa, telefonoa,

BEZEROAK, KOBRATZEKO MERKATAL EFEKTUA:


gasolina, argindarra,..)

Guk bidalitako letrak eta bezeroak onartuak.

OGASUN PUBLIKA, (SEGURIDAD

ZORDUNAK:


Zerbitzu bereziagatik zor digutena.

SOCIAL), KONTZEPTU FISKALENGATIK

KREDITUAK:


Guk emandako maileguengatik zor    HARTZEKODUN:
Zergak direla eta zor duguna.

digutena (E/lab. Edo E/luz.)

GIZARTE SEGURANTZAKO ORGANISMOAK:


OGASUN PUBLIKOA, KONTZEPTU EZBERDINAK:

Langileen aseguru sozialengatik zor duguna.

zergak direla  eta kobratzeko duguna (jaso beharrekoa).

GIZARTE SEGURANTZAKO ORGANISMOAK ZORDUN:


Langileen

asegurua sozialengatik kobratzeko duguna. (jaso beharrekoa).

KUTXA:


Enpresan dugun dirua eskudirutan.

BANKUAK K/K:


Txeke, taloi edo txartelen bidez erabili daiteke.

Entradas relacionadas: