Envasos químics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,08 KB

 

factors A tenir en compte, alhora d’escollir un determinat envàsper A una substància perillós. 

Els envasos utilitzats per Guardar substàncies perilloses han de ser homologats. Elsmaterials Utilitzats per a la fabricació de l’envàs i els tancaments han de Ser adequats al Producte químic que han de contenir. No poden ser atacables ni Reaccionar amb el contingut I formar-hi combinacions perilloses. Cal escollir el recipient Adequat per guardar Cada tipus de substància química tenint en compte el possible Efecte que el producte Químic pugui tenir sobre l’envàs.


- Envasos d’1 a 2 litres

Vidre, tot i ser molt fràgil és molt Resistent. Cal fer el seu transport amb contenidors de protecció, i és útil per productes Corrusius i molt Tòxics. Per tant, també s’ha de disposar de tancament de Seguretat. El vidre A no ser que estigui parafinat no es apte per l’àcid fluorhídric. En Cas de ser un producte deteriorable amb la llum, el vidre haurà de Ser fosc.


- Envasos d’2 a 10 litres

És recomanable que portin una o dues Nanses de subjecció Per una manipulació més còmoda i segura. Normalment són recipients De plàstic.
Són resistents però fàcilment deteriorables sobretot Per 
canvis De tª (fred i calor). Per tal, cal mantenir-los protegits del sol i De les baixes Temperatures. S'han de revisar amb freqüència.


- Envasos d’10 a 25 litres

Han de portar dues nanses, per tal de Facilitar el seu transport. A més a més, han de portar un sistema mecànic d’una aixeta per Tal de Facilitar el seu traspàs. Tot i que també poden ser de plàstics, Per grans quantitats Acostumen a ser metàlics, aquests, són els més segurs. Es deterioren Per la manipulació inadequada. Segons quins metalls són incompatibles Amb determinats productes químics.

De Què depén la vida útil de l’envàs?


de l'ús i tracte al que Hagi estat sotmès l'envàs, però sempre que es detecti qualsevol Anomalia, es rebutjarà l'envàs en qüestió.

Vidre:


només per a petites quantitats. És resistent però molt fràgil. Cal fer el transport En contenidors de protecció. S’utilitza en petites quantitats: 2L Pels productes Corrosius i molt tòxics, i 4 L pels inflamables.Transport en Contenidors de protecció i de petits V. Per a volums majors 2 litres Han de tenir sistemes de subjecció de dues mans. Emmagatzemar-los En armaris on s’ordenen per categories de risc i evitar la Proximitat de substàncies incompatibles.

Plàstic:


Resistent però fàcilment deteriorable sobretot per canvis de tª (fred i calor). Per tal, cal mantenir-los protegits del sol i de les baixes Temperatures. S'han De revisar amb freqüència. Polietilè, clorur de polivinil i Polipropilè. 1 L - 225 L. Han de ser simples o circulars Menor 10 L → una ansa, Menor de 25 L → dos ases, Major a 25 L → han De facilitar la manipulació major de 60L obertura de compressió Inadequades.Les superfícies llises i flexibles dificulten la Manipulació

Metall:


Són els més segurs. Es deterioren per la manipulació inadequada. Segons Quins metalls són incompatibles amb determinats productes químics. Opac O fosc, per les substàncies que es descomposen amb la llum Pes Net de 400 kg, D’acer i alumini Transport amb carretó o altres Elements de suport, Inspecció períòdica de l’estat dels envasos, Magatzem en llocs ventilats i protegits d’agents atmosfèrics, i Controlant la corrosió. Els líquids inflamable s’emmagatzemen en Recipients metàl·lics
Entradas relacionadas: