Entrena txuletak

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 7,46 KB

KIROL ERRENDIMENDUAN ERAGITENDUTEN FAKTOREAK:Orokorrean 2. 1Herentziz jasotakoak(anatomiko,psikologiko). 2Entrenamenduaren eraginez lortu ahal den maila(egokitzapen ahalmena, progresioa...). Bi multzotan elkar ditzakegu faktoreak:1Faktore bio-energetikoak: aAnatomikoak(herentziz jasotako neurri antropologikoak, altuera,zabalera; lortutako gihar masa...).bFisiologikoa: adina, sexua, bizi garen ingurunea.2faktore bio-psikologikoak:  norberaren izaera(agresibitate maila)/ oreka pertsonala(autoestima,konfidantza)/ egoera mentala e.a.  ZER DA KIROL ERRENDIMENDUA:Entrenamendua periodikoki eta ondo planifikatuta burutzen den prozesua da: Prozesu horretan, buruari eta gorputzari karga edo estimulu batzuk aplikatzeneta hauen eraginez, hainbat egokitzapen mental eta fisiko gertatuko dira, errendimendurik handiena lortzera bideratuak. KARGA KONTZEPTUA: karga entrenamenduan zehar egindako lanaren balioa da. Kanpo karga-denentzako berdina/erraz kuantifikatu daitezkeen lan balioekin erlazionatuta dago.Barne kargak egindako esfortzuaren ondoren gorputzak zer nolako erreakzioa izan duen argitzen digu.KARGA DEFINITZEN DUTEN PARAMETROAK: Bolumena: Lan kantitatea da. era desberdinetan neurtu-denbora, distantzia.Intentsitatea:alderdi kualitatiboa da. Horrek kualitate fisikoak estimulatuko ditu. Pertsonaren gehiengoa kapazitatearen portzentaiaz balio gaitezke.
bihotz taupada(min)sistema energetikoak 
100-140 Aer. errekuperatzailea
 140-160 Aer. garatzailea
 160-180 Aer./Ana. UNBRAL
 180tik aurrera Ana.

Dentsitatea:Esfortzuaren eta atsedenaren arteko erlazioa

ERRESISTENTZIA ZER DEN: orokorra- izaera espezifikorik ez duen lan luze bat efikazia handienarekin burutzeko gaitasuna. adib. oro har erresistentzia ona. Espezifikoa- kirol bakoitzaren txapelketako exigentzia ona baina txirrindan ez.

potentzia kapazitatea 
 Anae. alak 1s 20s
 Anae. lak. 30s-1m 1-4m
 Aero  3-6m 6m tik 24ordu


ANAEROBIKO ALAKTIKOAREN HOBEKUNTZA 

 karga parametroak potentzia kapazitatea
 esfortzuaren iraupena 30sg-90sg 2min-4min
 Lanaren potentzia  ana. maximoa eta submaximoa Ana. submaximoa eta anae.-ae.
 esfortzu arteko atsedena 30sg-90sg 1min-3min
 serieko esfortzu kopurua 4-6min 4-6min
 saioko serie kopurua 3-5min 3-4min
 serie arteko atsedena 5-6min 8-12min
  AEROBIKOAREN HOBEKUNTZA: atalase anaerobikoaren inguruan bolumen handiko entrenamenduak ENTRENAMENDUA  3(5x500m(3:40)/1)3-serie, errepikapenak, erritmoa, mikroatsedena, makroatsedena         ERRITMO ERRESISTENTZIA: erritmo handian geroz eta distantzia luzeagoak. Potentzia aerobikoa hobeto laktato kontzebtrazio maila igoera atzeratu eta atalase anaerobikoa atzeratu. 8errepikaldi 500m. atalase inguruan 3-5min(errekuperatzeko) ABIADURA ERRESISTENTZIA: Energi iturri anaerobikoaren nekearen aurkako erresistentzia %85-95 intentsitate inguruko lanak: 1 Intentsitate handia dnebora labur=alaktiko/ 2 intentsitate handia denbora luze=laktiko/ 3 Laktiko serieekin=potentzia anaerobiko/ 4 Laktiko serierik gabe=kapazitate anaerobikoa. ENTRENAMENDU AEROBIKOAREN PROGRAMAZIOA: 1.Fasean kapazitate aerobikoa hobetzeko bolumena handiko lanak. Gehien metodo etengabea. Lehenik iraunkorra eta aldakorra ondoren. 2.Fasean etenikoki metodoa nagusitu eta bolumena jaitsiaz intentsitatea igo. Potentzia aerobikoaren hobekuntza helburu:-3-4 entrenamendurekin hobetu/ -2 entrenamendurikin mantendu/ -1 galtzen. ENTRENAMENDU ANAEROBIKO ALAKTIKOAREN PROGRAMAZIOA Saioen hasieran egitea komeni da. Abiadura handiko esfortzu laburrak. Transferentzia positiboa: anae.alak-laktiko/ Anae. alak.-aero/ Anae. lak-aero. Transferentzia negatiboa: Anea. lak-alak/ Bolumen handiko aero.-anaero. lak. TESTA: Extremo bat bandan korrika baloiak zentratuz. GIHARREN INDAR MAILA BALDINTZATZEN DUTEN FAKTOREAK: 1-Faktore bolitiboak. Burmuina. Burmuinak potentzial handia du, baina dena ez du erabiltzen ez exigituz gero. Egoeraren beharraren arabera kinada elektriko ezberdinak bidaltzen ditu burmuinak giharretara. %15 erreflexuak(inboluntario)/ %35 mugimendu boluntarioak/ %65mugimendu boluntario indartsuagoak (kirolean)/ %100 RAP--Heriotz arriskua eta eliteko atletak. 2- Baldintza biologikoak. morfologikoak: indarra giharraren tamainarekin lotua dago. Hipertrofiarekin(HP) indar maila hobe dezakegu. 2 zuntz ezberdin: azkarrak HP+indar+ / motelak HP- erresistentzia+.

Entradas relacionadas: