Enquesta avaluativa per al client

Enviado por Chuletator online y clasificado en Plástica y Educación Artística

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,2 KB

 

1.Identificació  del personatge

Hi ha un ordre a seguir en els treballs previ.

1.  Tenir sobre La taula una imatge del personatge, Prestant molta atenció a la part del cabell o pèl i, determinant quines zones s'han de rectificar o modificar.

2. Quan estigui clar, quin efecte Li volem donar, i els canvis, s'haurà de posar els mitjans (postissos de cabell natural, sintètics, perruques,...) 

3. Quan hem dissenyat el personatge i plantejat els Materials (forma, color i textura) amb què volem, és hora de realitzar La perruca o postís.

oCaracterístiques 

-Disseny masculí: té les entrades més Pronunciades; això li proporciona un aspecte més natural.

-Disseny femení: la part Frontal és més recta, les entrades no són tan pronunciades.

oMostra del cabell 

Es treballa amb un mostrari que conté tots els colors i Tipus de cabell.

S'especificarà el color dominant, si ha de dur  Blens, si té canes.

Un cop escollit s'anotarà a la fulla de Comanda.

oEstudi dels cabells blancs: diferents percentatges.

Lu que hagin de dur un Percentatge de cabells blancs és aconsellable posar-les sintètiques, perquè mai agafin color en tenyir la pròtesi (si es dóna el cas).

Si el percentatge és molt elevat 90-100%, es pot fer una Barreja de cabell blanc natural amb cabell blanc sintètic, però hem de tenir en Compte que la cana natural engrogueix i s'ha de tractar.

No es pot treballar amb assecador de mà, però sí es poden fer anellats O marcats amb rul·los per assecador de casc. 

oEstudi dels espessors

- Implantacions clares, són per a casos concrets, com Per exemple els personatges que representen un senyor que és d'avançada edat o Que té poc cabell. Les pròtesis confeccionades amb poc cabell són de menor Durada.

- Implantació normal és la més adequada ja que és una implantació natural i és més duradora.

- Implantació espessa és la més duradora de totes, però os no dóna tanta naturalitat. És aconsellable utilitzar-la Per personatges que representen senyores que porten cabellera.

A2. Tipus de Postissos i perruques

Postís:


superfícies de mida variable recobertes De cabell o perquè la  longitud i la textura del cabell no Permeten realitzar un pentinat concret. 

Postissos amb base

Els postissos es solen utilitzaren  en zones concretes ; s’elaboren amb la tècnica del teixit Cosit al tul o amb la tècnica del picat.

Poden tenir formes diverses:

EXTENSIONS: augmentar La llargada del cabell, i amb blens de colors, per aconseguir un efecte de Contrast o de volum.

Postissos amb base, ( postissos de cascada) la base és rectangular O ovalada i, la seva longitud varia entre Déu i vint centímetres. Es solen Col·locar a la part superior o inferior de la coroneta.

Postissos de cascada es componen per cabell de mata, I tenen forma de cua de cavall, s’utilitzen per fer cues,  recollits de tot tipus.

Cues i Trenes postisses

Són Postissos sense base.

Són generalment llargues, i s’utilitzen per dur-les Penjant o formant part d’un recollit. 

Mitja Perruca i bisoñé

Són postissos de base plana que s’adapten a zones Específiques del cap.

Es barregen amb el pèl del Client, per aconseguir un aspecte natural.

Les mitges perruques solen donar un aspecte bastant Realista een primers plans.

La mitja perruca es diferent al perruquí o bisonyé:

Bisonyé s’enganxa al cuir cabellut mitjançant adhesius Aplicats a la base del postís; per tant, la zona que s’ha de cobrir no ha de Tenir cabell.

Són molt eficaces en el cinema, en el cas dels plans Curts.

Integracions

Les integracions en postisseria Són com una perruca, amb la particularitat que estan fabricades amb una espècie De ret gruixuda que permet treure cabell del model a través d’ella. Estan Aconsellats en persones amb poc cabell per cobrir tot el cap, o Simplement per augmentar el volum.

Per a col·locar-les:

1. Es pentina el cabell de la model, es Col·loca la integració i amb una agulla de ganxo es trauran per tots els Orificis petites quantitats de cabell del model que s’aniran soldant amb Queratin.

EXTENSIONS: Unió d'una porciocde cabell en forma de ble o tira de cabell.

PERRUCA COMPLETA: engloba tota la superfície del cuir cabellut. A la part de la nuca tenen uns petits clips o gomes

Postís CAPILAR HOME: (Bigotis,patilles i barbes)

A3. Presa de Mides

Perruques

Abans de prendre les mides de la perruca al personatge Ens hem de fixar bé en la implantació del cabell i posar-lo ben pla.

oCabell curt: Pentinarem bé el cabell cap endarrere / trena central en la part alta del cap.

oCabell de mida mitja: Farem anelles en tot el cap Procurant que quedin molt planes/Podem fer trenes d’arrel.

oCabell llarg: Anelles planes/ cua a la Zona de la coroneta i posar ben plana al cap/ trena d’arrel On quedi ben col·locada a la zona de la coroneta o la togaEntradas relacionadas: