Enpresa eta enpresaburua

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 6,88 KB

 

GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETAGiza baliabideak edo giza kapitala: enpresek lanerako dituzten indarrak dira, enpresa antolakuntza osatzen duten pertsonak eta pertsona horiek dituzten gaitasun profesionalak dira.

Giza baliabideen kudeaketa: enpresaren giza elementuarekin lotutako erabakien, ekintzen eta politiken multzoa, enpresaren produktibitatea eta lehiakortasuna hobetzea xede duena.

Enpresen bereizgarri dira, bestelakotasuna, eta lehia-abantailaren iturria ere badira. Giza baliabideen kudeaketak indar hori ez du administratzen enpresako beste faktore batzuk bezala. Enpresa bateko giza baliabideen arloak enpresako langileek zer gaitasun, ahalmen eta trebetasun dituzte jakin behar du, eta beharrezkoa bada, gaitasun horiek handitu eta hobetu behar ditu, prestakuntza eta ikaskuntza ekintzen bitartez. Enpresak funtsa bideratzen ditu eta ahalegina egiten du bere giza baliabideak indartzeko, hau da giza kapitalean inbertitzen du.

Giza baliabideen arloa enpresak helburu hauek lortzeko jarduten duten pertsonek osatzen dute: 1. Enpresak behar dituen pertsonak hautatzea eta haiei prestakuntza ematea, ahalik ondoen egokitu daitezen dagokien lanpostura, bai eta enpresan gerta daitekeen aldaketetara ere. 2. Langileei beren lana egiteko behar dituzten baliabideak eskura jartzea, eta komunikazio kanal egokienak zehaztea. 3. Langileak bere premiak bete ditzan ahalegintzea. Langileak enpresarentzat lan egiten duen aldi berean, bere helburuak ere erdiestea. Izan ere, helburu horiek lortzen baditu, langileak motibazio handiagoa izango du, eta bere lanaren azken emaitza askoz hobea izango da.

Langileen antolakuntza eta plangintza: Sartzen dira enpresako plantillaren antolakuntza, lanpostuen deskripzioa eta lan indarren premia berrien plangintza.

Biltzea: Enpresako lanpostu baterako izangai egokiak erakartzea xede duten prozeduren multzoa da. Enpresa barnekoa nahiz enpresaz kanpokoa izan daiteke.

Hautaketa: Zenbait hautaketa-
Proba egin ondoren, bildutako hautagaietatik bat aukeratzeari esaten zaio.

Harrera-planak: Aukeratutako hautagaia enpresan integratzea errazteko eta hura erakundearen balioeneta helburuen parte sentiarazteko egiten diren zenbait jarduera dira.

Karrerako planak eta lanbidean gora egitea: Langileen garapena Karrerao planen bitartez ezar daiteke. Karrerako plana pertsonek esperientzia lortzea helburu duen programa bat da, langileak erakundearen egituran gora egin ahal izateko adinako esperientzia lor dezan.

Prestakuntza:Langileak dituen gaitasunak eta lanpostuak eskatzen dituenak bat ez etortzeak dakartzan arazoak konpontzea du xede. Horrez gain, enpresako langileak inguruan gertatzen diren aldaketetara egokitzeko aukera ematen du.

Jardunaren ebaluazioa: Pertsonaren errendimendua eta pertsona horrek betetzen duen lanpostuak eskatutakoa alderatzeko aukera ematen du.

Laneko giroa eta gogobetetzea: Beharrezkoa da langileak erakundean zer gogobetetze maila duen hautematea eta pozik ez egoteko zer arrazoi dituen jakitea,  zuzentzeko neurriak hartzeko.

Langileen administrazioa: Kudeaketa egoki baterako egin behar diren administrazio izapide eta prozesu guztiez arduratzen da.

Lan harremanak: Enpresaren eta langileen arteko komunikazioa sustatzea da, bien arteko bitartekarien bidez, sindikatuetako ordezkarien bidez.

Laneko arriskuen prebentzioa: prebentziorako eta babeserako neurriak ezarri aurretik, lan egiteko baldintzak eta lanpostu horrekin lotuta dauden arriskuak  aztertu behar dira.

Entradas relacionadas: