Enllaç Químic

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,62 KB

 

Tan sols hi ha al voltant d’un centenar d’elements químics, però es coneixen milions de compostos. La causa, la capacitat dels elements per unir-se a altres.  El resultat d’aquesta unió d’àtoms pot ser una agrupació discreta, anomenada molècula, o una estructura contínua de milions i milions d’àtoms ordenats regularment en l’espai, anomenada xarxa cristal·lina.

La força d’atracció que manté units els àtoms en una molècula o un cristall rep el nom d’enllaç químic.

Si els àtoms que s’uneixen són del mateix element, s’anomena substancia química elemental. Si són d’altres elements, compost químic. Les propietats de les substancies químiques son conseqüència dels elements constituents, del nombre d’àtoms que hi participen, de la manera com estan units entre si…

La regla de l’octet estableix que els àtoms dels diferents elements químics tendeixen a unir.se a altres àtoms per poder tenir 8 electrons en la darrera capa, l’anomenat octet, i, d’aquesta manera, poder aconseguir una estabilitat més gran.  Un enllaç químic es forma per pèrdua i guany d’electrons de valència, en l’anomenat enllaç iònic. O bé, per ús compartit d’electrons de valència, en l’anomenat enllaç covalent.

Enllaç Iònic

Als elements metàl·lics els sobren electrons per assolir estabilitat i als no metalls manquen d’electrons. Quan hi ha una transferència entre metàl·lic I no, el metàl·lic queda carregat positivament I es converteix en catió. Per contra el no metàl·lic queda carregat negativament, es a dir, catió. Com són de signe oposat, queden junts amb forces d’atracció…

L’enllaç iònic consisteix en la unió d’ions de signe oposat per forces d’atracció electrostàtica. 

Una estructura a escala gegant, es anomenada, cristall iònic.

Les substancies iòniques…

-Són sòlids a temperatura ambient i es fonen a temperatures elevades.

-Son durs però fràgils.

-La solubilitat en aigua és molt variable.

-No condueixen electricitat en estat sòlid però si fosos o en solució.

Enllaç Covalent

Els elements no metàl·lics necessiten electrons per ser estables. Quan s’uneixen com que tots necessiten guanyar electrons, els comparteixen.

L’enllaç covalent consisteix en la unió d’àtoms per mitjà de l’ús compartit d’electrons.

Hi existeixen diversos tipus: quan entre dos àtoms es comparteix un únic parell d’electrons, com es el cas de la molècula de clor, parlem d’enllaç senzill. Quan es necessiten 2, enllaç doble. El nombre màxim de parells d’electrons compartits és tres, enllaç triple.

No tots els àtoms necessiten completar l’octet. L’Hidrogen assoleix l’estabilitat amb dos electrons que correspon al nombre d’electrons de l’heli, el primer dels gasos nobles.

Les substancies moleculars tenen unes propietats…

  • Punts de fusió i ebullició baixos.
  • En estat sòlid tenen una densitat baixa.
  • Algunes són solubles en aigua i d’altres, en dissolvents.
  • No són conductors elèctrics 


Hi han substancies que estan unides per mitja d’enllaços covalents, però no formen molècules. Una substancia covalent atòmica es representa simbòlicament a partir d’una formula empírica, que indica la proporció d’àtoms de cada classe que hi ha en el cristall atòmic. Les substancies atòmiques…

  • Són sòlids densos i molt durs
  • Són insolubles en qualsevol dissolvent
  • No condueixen electricitat

L’enllaç Metàl·lic

L’enllaç metàl·lic es produeix entre àtoms d’elements metàl·lics que expulsen electrons i adquireixen càrrega positiva. L’estructura queda cohesionada perquè la repulsió dels àtoms és contrarestada pel núvol d’electrons que es mou entre els àtoms.

Les seves propietats més importants: la seva brillantor, que la majoria son sòlids, són dúctils i mal·leables, són insolubles i són molt bons conductors de calor i electricitat.

Els aliatges són solucions en les quals un o diversos metalls   (o no-metalls) es troben dissolts en un metall.

Exemple: L’acer és un aliatge de carboni i de ferro que és més resistent…

 

Entradas relacionadas: