Enllaç

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,14 KB

 
ENLLAÇ IONIC: entre atoms amb tendencia a pedre i guanyar elecrons x completarla ultimacapa.propietats: punts deucio i  bullicio alts, durs, solubles en aigua, dissolts conduixen el corrent.ENLLAÇ COVALENT: entre elements amb tendencia a guanyar electrons. Purs: forma molecules independents. Son insolubles en aigua i no conduixen el corrent. Polars: punts de fucio i ebullicio poc mes elevats que abans. Solubles en aigua.ENLLAÇ RETICULAR COVALENT:  no forma molecules. Punts defucio iebullicio molt alts insolubles en aigua. Dur i bon conductor del calor i la electricitat. ENLLAÇ METALIC: els atoms cedixen els seus electrons i es transformen en comunitaris. Solids punts de fucio i ebullicio molt diversos al = k en la duresa ductils i maleables brillantor metalica i bons conductors de el calor i laelectricitat

Entradas relacionadas: