De que s'encarrega l'aparell digestiu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,64 KB

 

APARELLS IMPLICATS EN LA NUTRICIÓ:


 • APARELL DIGESTIU:digerir els aliments i convertir-los en substàncies més Simples.

 • '' RESPIRATORI:intercanvi de gasos, aportar oxigen i eliminar diòxid.

 • CIRCULATORI:recull I transporta el diòxid i els productes rebuig que han produit Cèl.Lules.

APARELL DIGESTIU:


TUB DIGESTIU:conducte:boca, esòfag, estómac, intestí prim, intestí Gros.

 • GLÀNDULES DIGESTIVES:conjunt de glàndules annexes que secreten diverses Substàncies per la degradació dels aliments:glàndula salival, Fetge, pancrees.

-BOCA:entrada Dels aliments del tub digestiu. Conté la llengua, les dents, Glàndules salivals.

-ESÒFAG:tub Músculós, comunica la faringe amb l'estòmac.

-ESTÒMAC: Eixamplament del tub digestiu. L'entrada càrdies i la sortida pílor. Secració de suc gàstric: plecs de la paret interna.

-Intestí PRIM: té lloc a la cavitat abdominal. Es completa la digestió i hi Té lloc l'absorció de les substàncies nutritives. Es divideix: Doudè, jejú, ili.

-INTESTÍ GRPS:comunica amb l'anus. S'absorveixen aigua i sals minarals a Trevés de la paret. Es divideix: cec, còlon, recte.

-FETGE:glàndula Productora de bilis, s'emmagatzema a la vesícula biliar i s'aboca al Doudè.

-PANCREES:glàndula Productora del suc pancreàtic.

-FARINGE:epiglotis, Impedeix que l'aliment avanci fins l'estòmac.

FUNCIONS DIGESTIVES:


permeten que els Aliments. Quan passen pel tub digestiu, siguin transformats nutrients Per ser transportats fins a cèl.Lules on seran utilitzats.

 • INGESTIÓ:entrada D'aliments al tub digestiu de la boca, on son triturats per les Dents i mescalts amb saliva.

 • DIGESTIÓ:transformació Dels aliments en substàncies més simples. Nutriuents.

  -MECÀNIQUES:boca I estòmac.

  -QUÍMIQUES:canvis Químics.

 • ABSORCIÓ:els Nutrients obtenguts a la digestió travesen la paret del tub Digestiu i son transportats a nels vasos sanguinis.

 • EGESTIÓ:eliminació De les substàncies no digirides.

 • LES DENTS:


  incisives, canines, Premolars, molars. 32 peces.

INGESTIÓ I DIGESTÓ:


 • MASTICACIÓ: Els aliments son esmicolats gràcies a les dents.

 • INSALIVACIÓ: Els aliments es mesclen amb la saliva. La saliva es fabricada: Paròtides, submaxil.Lars, sublinguals.

 • ACCIÓ QUÍMICA: sucs gàstrics.

 • ACCIÓ MECÀNICA: moviments peristàltics.

ABSORCIÓ I EGESTIÓ:


:

Absorció:

De la digestió s'obtén nutrients, per les seves dimensions poden Travessar les parets del tub digestiu i passar a sang.

Vellositats Intestinals:


vasos sanguinis que recullen substàncies digerides I les reparteixen a totes les cèl.Lules.

Egestió:


les substàncies no absorbides A l'intestí gros, fins que es transformen en les matèries fecals. Hi ha un gran nombre de bacteris simbiòtics.

MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU


 • CÀRIES: Malaltia infecciosa per bacteris, que afecta els teixits durs de la Dent. Reduir els dolços, respellar-se les dents després de cada Menjada...

 • RESTRENYIMENT:absorció Excessiva d'aigua per l'intestí gros. Estrés..

 • ÚLCERES:ferides Que s'obrin a les parets internes del tub digestiu. Estòmac i Doude.

 • GASTRONTERITIS: Inflamació de les membranes internes que recobreixen l'estòmac i L'intestí. Vomits...

 • CIRROSI HEPÀTICA: malaltia crònica es una mort progressiva del teixit cap El fetge. Alchol.

APARELL RESPIRATORI:


s'encarrega de Prendre l'oxigen de l'aire exterior, dur-lo a la sang i eliminar, al Mateix temps, el diòxid de carboni.

L'oxigen és necessari que produeix diòxid de carboni.

Format Pels pulmons i les vies respiratòries.

-FARINGE:cunducte Músculós i elàstic que conduiex l'aire a la laringe. Epiglotis: Impedeix que els aliments penetrin les vies respiratòries.

-LARINGE:tub Curt on hi ha les cordes vocals que quan vibren emeten la veu.

-BRONQUIS:2 Conductes que penetren els pulmons, bronquíols (bronquis petits)

-FOSSES NASSALS:2 cavitats per damunt la boca i que s'obrin a l'extarior , Entra l'aire.

-TRÀQUEA:tub Que recorr el coll i que condueix l'aire fins als pulmons.

-PULMONS:2 òrgans esponjosos protegits per les costelles. A l'interior es duu L'intercanvi de gasos amb la sang. Cada un està enrevoltat d'una Membrana pleura, plena de liquid pleural.

VENTILACIÓ PULMUNAR:


procés per qual L'aire atmosfèric a l'interior dels pulmons i després surt cap a L'atmosfera.

 • DIAFRAGMA:múscul Que té lloc davall els pulmons i separa la tòrax de l'abdomen. Varia la seva capacitat toràcica.

 • MÚSCULS INTERCOSTALS:uneixen costelles amb altres. Mouen les costelles i Varien el volum dels pulmons.

 • La Ventilació pulmonar es du a terme dos moviments: la inspiració, Entrada d'aire als pulmons i expiració sortida d'aire a l'extarior.

 • INSPIRACIÓ: El diagframa es contreu i descendeix. El volum de la caixa augmenta I els pulmons s'inflen.

 • EXPIRACIÓ: El diafragma es relaxa i ascendeix. Disminueix la caixa i l'aire, Carregat de diòxid de carboni, surt dels pulmons.Entradas relacionadas: