Una empresa és un conjunt d’elements …………..I humans ………………...Sota l’autoritat i la resposabilitat de l’

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,68 KB

 

 Què és l’activitat econòmica?

- L’ activitat econòmica és el procés d’obtenció de béns i serveis per cobrir les necessitats de les Persones.

Què és un bé i un servei?

- Un bé es un Objecte material, l’ús del qual produeix una satisfacció, ja que permet cobrir Un desig o una necessitat.

Un servei és un conjunt d’activitats que s’ofereixen i que normalment són intangibles.

Com es Classifiquen els béns

Segons la disponibilitat:
Béns lliures: els béns que s’empren per satisfer necessitats però que no tenen Ni amo ni preu. Aquest són abundants i no requereixen un procés productiu per Obtenir-los.

Béns econòmics i Serveis: són els que són escassos i pels quals cal pagar si es volen igual que Els serveis.

Segons la funció:

Béns de consum: Són aquells que satisfan directament les necessitats de les persones.

Béns de capital: Són els que satisfan les necessitats de manera indirecta.

Quines fases té L’activitat econòmica.

La producció (empreses): fase en la que s’ha de decidir quins béns s’elaboren, quins serveis S’ofereixen i quins recursos cal emprar per aconseguir-los.

La distribució (enllaç empreses i consumidors): una vegada s’han produït els béns, han d’arribar Als consumidors.

El consum (consumidors): ells decideixen quins béns escolliran tenint en compte que tenen Uns recursos limitats.

Quins són els Agents econòmics?

S’encarreguen de Permetre que l’activitat economia funcioni. Les famílies són els agents que Prenen les decisions sobre què consumir. Les empreses són els agents que Decideixen què és el que s’ha de produir i distribuir. Per el últim, el sector Públic que es l’agent que esta format per les diferents administracions Publiques amb l’objectiu de regular l’economia procurant el benestar de la Societat.

Com definires empresa

És la unitat Econòmica de producció que combina els diferents factors productius per crear Bens i serveis que posa a disposició dels consumidors. Aquestes són les seves Funcions: Combina els factors de producció, produeix els béns i serveis, els Distribueix; l’empresari coordina en condicions de risc i crea riquesa Contribuint al desenvolupament econòmic de la societat.


Elements que Componen una empresa

Elements que la componen:

Factors humans: Persones vinculades a l’empresa.

Factors Materials: béns econòmics de l’empresa.

Organització: Conjunt de relacions que formen l’activitat del grup humà.

Entorn: factors Que condicionen l’empresa.

Àrees principals D’una empresa

Àrea comercial: Fa arribar als consumidors els béns i serveis produïts.

Àrea de Producció: controla la provisió de matèries primeres i gestiona la producció de Béns i serveis.

Àrea d’inversió i Finançament: capta fons i du a terme les inversions.

Àrea de recursos Humans: organitza el personal i gestiona la documentació que es deriva.

Quins elements Caracteritzen l’empresa com a sistema ; És un Sistema obert. -Està Composta per la combinació d’elements o subsistemes diferents- És un Sistema global. -L’autocontrol

Quina diferència Hi ha entre l’entorn general i l’específic? L’entorn general: Afecta totes les empreses en general (aspectes culturals, tecnològics, legals, Econòmics, etc.).| L’entorn específic: afecta de manera concreta Cadascuna de les empreses (clients, proveïdors, competència, etc.).

Diferència entre Responsabilitat social , ètica i balanç social

La Responsabilitat social a l’empresa és tenir unsbeneficis socials que tenen una Repercussió positiva en la societat; per exemple, la producció de motors Elèctrics menys contaminants.

Costos socials Negatius que tenen una repercussió negativa en la societat; per exemple, el fum De la xemeneia d'una empresa.

El balanç Social  és un document voluntari en què Es recull, de manera esquematitzada, les activitats dutes a terme per una Empresa des de la perspectiva social.

L’ètica als Negocis és que ha d’haver una sèrie de normes d’actuació, basades en allò que Es considera correcte com per exemple l’honradesa, el respecte a les lleis, el Medi ambient, etc.

Que és el DAFO? El Dafo Constitueix un primer pas a l’anàlisi de l’entorn i la formula d’objectius i estratègies De l’empresa. Els seus elements són: Debilitat, Amenaça, Fortalesa i Oportunitat.

Entradas relacionadas: