Empirisme i hume

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,13 KB

 
HUME:PROJECTE FILOSÒFIC:Busca coneixements fiables a)naturalesa coneixement humà:Descart:Regles? HUme:Com? -Millora èsser humà=moral
INFLUÈNCIES:Il·lustració:Actitud crítica i antidogmàtica,antimeta-física.ELEMENTS DEL CONEIXEMENT:-No idees innates,no experiència interna,no reflexió per conèixer (tot és associació) i no idea substància.-Impressions:Dades dels sentits:particulars i intenses.Idees:Copies febles impressions +febles i procedeixen impressions.Relaciona idees i impressions amb 3 principis:1.Semblança:Nominalisme 2.Contigüitat espaial o temporal i 3.Causalitat:Fets q es donen junts-->causa un d l'altre
TIPUS CONEIXEMENT:2 tipus d'enunciats:Qüestions de fet:Sintètikes:Amplien info realitat i A posteriori:Provenen experi-ència i Relacions idees:Analítiques (no aplien info realitat) i A priori (previs experiència). La metafísica."El jo és substància pensant".No és questio fet xq n prove experiencia i n relaciona idees xq diu alguna cosa sobre realiat-->enunciats metafísics sense sentit:traspassar límits coneixement.
CRÍTICA PRINCIPI CAUSALITAT:-Causa és base de la ciència i de tots els sabers. Xoken 2 boles de billar.Només sabem q xoken, no la causa d xq ho fan.-Causalitat no és un fet,és principi d'associació -Relació casual=successió regular -Causalitat=confiança en regularitat natura -Lleis científikes no necessàries (no segures,sinó probables),no són demostrables,són provisionals i no sabem com és la natura
Kant no ho accepta (les coses són així) degut a la seva fasci-nació per Newton.


CRÍTICA IDEA SUBSTÀNCIA:Metafísica:No podem conèixer allò que no prové dels sentits-->Substància=idea sense significat-->etiqueta lingüística per donar coherència.Déu:No en tenim impressions,agnosticisme teòric (nbo podem saber si Déu existeix),Religió=sentiment.Jo:No impressió (impressions múltiples i canviants),Jo=feix sensacions lligades x memòria.Món:No impressió,conjunt de fenòmens observats,no coneixem la realitat en sí mateixa.
EMOTIVISME MORAL (ÈTICA):-Valors universals pro no els mostra la raó (abans intel·lectualisme moral).-Moral prové dels sentiments (raó mostra el camí pro no ens mou a seguir-lo).-Busquem el plaer i fugum del dolor
FAL·LÀCIA NATURALISTA:2 tipus judics:1.científics:Descriuen com són les coses (judici de fet) 2.ètics:Com haurien de ser les coses (judices de valors) -Els sentiments mouen l'acció (innats i universals) -El Bé causa plaer,ajuda a la supervivència individual i col·lectiva i a aconseguir la felicitat

Entradas relacionadas: