Empirisme Hume

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,14 KB

 
LA IL·LUSTRACIÓ:-
Moviment filósòfic i cultural de la 2ª meitat del s. XVIII a França,Alemanya i UK. -Els il·lustrats anoment la il·lustració "el segle de les llums" -Sortida definitiva de l'Antic Règim i la 2ª fase de l'època moderna:1ª fase:rev.Científica (aplicació raó a ciència) 2ª fase:aplicació raó a societat
Filo il·lustrada:-
Pretenen educar a la societat -"Sapere ande" (atreveix-te a saber):Volen que el conjunt de la societat empri la raó.
Context històric:-
Inicis rev. Industrial -La ciència i la industria són bones per sí mateixes i la tècnica es troba per si mateixa -Coneixement=ctrol natura -Portará gran prestigi a la tècnia i l'accés de la burgesia al poder polític -Apareixen la idea de ciutadà,de drets i conceptes bàsic de política actual ("llibertat,igualtat fraternitat") -El tema de la igualtat passa al comunisme,anarquisme i anarcocomunisme -Apareix l'estat modern (sistema legal,s'instaura el sistema educatiu i secularització (separació església-estat).
Característiques:-
Filo lligada a la societat (funció sociar per a educar,antimaquiavelisme i depotisme il·lustrat) -Filo racionalista (raó crítica contra els prejudicis de la Edat Mitjana, ètica,art i religió passen a raó i creuen que humà=raó -S'adopeten elements empiristes (antimetafísica) -Comença la crítica religiosa (apreix anticlericalisme)

I.KantFa una síntesi entre Empirisme i Racionalisme.Es fa 4 grans preguntes:a)Qué puc conèixer?Límits coneixement b)Què he de fer?(ètica):crítica raó pràctica i fonamenta els costums en metafísica c)Qué puc esperar?Tracta el progrès històric i l'esperança religiosa d)Què és l'ésser humà?

Coneixement:-

Creu que a la ment hi ha elements previs a l'experiència (a priori)
que són universals i necessaris (sense ells no es podria pensar):intuïcions pures:Quan ens arriben dades dels sentits immediatament els situem a l'espai i el temps conceptes purs (categories):La realitat seria una barreja del q veiem amb els sentits i la interpretació de la ment -Parla de dos tipus de realitat:

Noümen:

la relaitat en si,tal i com són les coses,és impossible de conèixer xq immediatament s'interpreta amb els elements a priori.La realitat es transforma aleshores en fenomen:
La realitat per al subjecte,adaptada als seus elements a priori.També hi ha elements a posteriori
:La seva validesa depèn de l'experiència i només es poden aplicar després d'utilitzar els sentits.

Metafísica:

No és una ciència,es produeix quan es vol anar + enllà d'on arriba la ciència -És una aspiració humana xq és anar + enllà dels sentits (no podem anar + enllà del que ens mostren els sentits) -És útil xq té un ús regulador (unifica els coneixements)
Ètica:-
Fins ara totes les ètiques han sigut condicionals (si fas això,obtindrás allò).Kant rebutja akesta moralitata xq la considera egoïsta -L'acció moral està basada en el deure i la obligació,s'ha de fer x ella mateixa,no buscant compensació -Fonaments:·Imperatius categòrocs:"Tracta a les persones com a fins,mai com a mitjans", "Actua com creguis que qualsevol ésser racional acceptaria" i "Fes allò que voldries que fes tothom" ·Universalitat:"Actua de manera que puguis voler que la teva acció es converteixi en llei universal" -Per a Kant la ètica és:autònoma:només es basa en ella mateixa i formal:els imperatius ens diuen la forma com hem d'actuar.

Elements comuns amb Empirisme:

Si volguéssim conèixer només amb la raó (les formes a priori) el coneixement dels objectes no seria possible -Elements a posteriori -EL coneixement només és possible dins de l'experiència i,per tant, la metafísica és impossible xq el que estudia és inaccesible a l'experiència,Coincidències amb Racionalisme:-
El coneixement és universal i necessari-Existeixen elements a priori -Les impressions per si soles no fan el coneixement xq sense la raó són només desordre.
HEGEL:-
Idealisme absolut:El + real són les idees (mouen i són el món).Tot allò real és racional -La realitat és dialèctica i avança per lluita de contraris.Dialèctica formada per:1.Afirmació (tesi)-->Antic Règim 2.Negació (antítesi):Rev.Francesa 3.Separació (sínt-esi): Napoleó -filo=interpretació realitat

Karl Marx:


El principal inspirador del pensament socialista-comunista.Idees marxistes:1.Materialisme:té visió mateialista dels humans i la realitat social (realitat dialèctica).La història es mou per tesi antítesi i síntesi i per la lluita de clases. 2.Si analitzem una època daurada distingim:-Infraestructura:Mode de producció econòmica (determina la superestructura) -Superestructura:idees,valors,cultura,religió,art -Crítica de la religió:és l'opi del poble (fomenta la resignació) -Critica filo:Crea un nou + enllà i arriba tard -"Fins ara la filo ha interpretat el món,ara cal canviar-lo" -Les lleis no són justícia,són l'expressió dels interessos dels més rics -Art ha de tenir funció social (ha de ser realista i retratar la situació dels treballadors) -L'individu treballador viu una situació d'alienació a causa del treball xq el producte no li pertany ("Els individus no treballes per ells mateixos) -Treball rutinari i idiotitzant i els treballadors tractats com a mitjà (instrument), no com a fi -L'ideal de societat és el comunista.Per arribar: 1)consciència de classe 2)revolució 3)dictadura del proletariat (abolició prop.Priv i economia estatal) 4)Desaparició de l'estat

Entradas relacionadas: