Els verbs

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,56 KB

 

EL VERB:
Es la categoria gramatical que informa del ke fa el subjecte, funciona com a Núcli del predicat de loracio.

El lexema :
Es la part invariable que expressa el significat del verb.

Els Morfemes:
Son la part variable i indiquen la persona, nombre, temps, mode, aspecte del verb.

Temps verbals: son el conjunt de formes verbals que tenen el mateix temps , mode i aspecte. Poden ser simples , compostos o perifrastics.

Les conjugacions:
son tres i ens venen indicades per la terminacio de linfinitiu:
son la primera(-ar)
la segona (-er, -re)
i la tercera (-ir)

VOCAL NEUTRA:
En la terminacio de noms i adjectius:
e-masculins a- femenins.

A linterior de noms i adjectius :
Kal buscar una paraula de la mateixa familia.

En la terminacio dels verbs:
E-si la vocal neutra es la penultima lletra del verb.
A- si la vocal neutra es lultima lletra del verb

LA COMPOSICIO:
consisteix a formar paraules noves a partir de la combinacio de dos o mes mots amb significat independent .


PARASINTESI:
consisteix a afegir un prefix i un sufix a un lexema i aixi formar una nova paraula.

L'HABILITACIO:
consisteix a formar paraules canviant la categoria gramatical dun mot.

EL CONTE: es una naracio breu k relata uns fets ficticis amb lintencio dentretenir,,,
NOVELA: es una naracio en prosa de llargada extensa en que sespliken uns fets que poden ser reals o ficticis.
Pot ser: policiaca, cienciaficc, historica ..

Entradas relacionadas: