Els textos expositius

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,27 KB

 
els textos expositius serveixen fonamentalment per donar imformacio de manera objectiva i ordenada el adverbis son mots invariables k complementen el verb (el metge vindra dema) le preposicio es 1 element k subordina 1 mot a 1 altre les conjuncions son mots inmvariables k poden enllaçar dos elements d l oracio els sinonims son paraules k tenen el mateix significat pero sescriuen diferent els textos argumentatius son textos k expresen la opinio de les pesones sobre els fets k passen el siintagma nominal es 1 grup de paraules k t per nucli 1 nom o 1 pronom lestructura del sintagma verbal te per nucli 1 verb un suntagma es 1 grup de paraules k t 1 adjectiu kom a nucli el sintagma adverbial es 1 estructura sintactica formada per mes d un adverbi un dels kual n es el nucli ja k conte la carrega imformativa

Entradas relacionadas: