Zer da elkarrizketa?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en vasco con un tamaño de 8,43 KB

 

Gaitasun Linguistikoa:

Hiztun idealak hizkuntzan sor daitezkeen zuzenak sortzeko arauen ezagutza eta testuinguruari egokitzeko gaitasuna da. Gaitasun honek sistemari begiratzen dio, hau da, sistema azaltzea (gramatika arauak...) da garrantzitsuena. Laburbilduz, hizkuntzaren barne egiturari (forma) erreparatzen dio, gramatika da irizpidea eta zuzentasuna gramatikan oinarritzen da.

Adb


 Nik (ni) izan naiz /// Ni (nik) pentsatzen dut.

Gaitasun Komunikatiboa:
Hiztun errealari erreparatzen dio, hau da, testuinguru sozial jakin bateko hiztunari, ez dio formari erreparatzen, baizik eta hizkuntzaren erabilerari, kanpo egiturari.
adb. -Badakizue zer ordu den? +2min gehiago mese!
Ez dauka zentuzurik gauza bat galdetzea eta beste bat erantzutea, baina beste pertsonak zer esan nahi digun ulertu dugu. Egoeraren arabera esanahia aldatu.

Elakrrizketa faseak:
1HARRERA interesa eta errespetuaerakuttsi behar. Agurra, ez formala ez informa adb. "Arratsalde on, zer moduz?" edo "Sar zaitezkete,ezarri mesedez" 
2ENTZUTE AKTIBOA ETA AZTERKETA. Info lortzeko egiten diren galderak egin, laburpen txikiak edo birformulazioak ere, familiak esana ulertu dugula iksteko.
adb. "nola ikusten duzue zuen semea etxean?"/ "duela hilabete bat trsite ikusten duzue.." azalp.
Fase honetan  adi gaudela erakutzi behar zaie . Harrari buruz galdetzen badute  adibideak jarri, ikus dezaten haurra esagutzen duzula.
3BILERAN JARRAITU BEHARREKO ESTRATEGIA GARAPENA lehenik eta behin sarrera txiki bat egingo da, irakasleak bilera eskatu badu helburuak azalduko dizkie gurasoek eskatu badute, haiei galdetuko diegu, zergaitik eskatu duten.
1adb. "Eskatu dizuet etortzeko, zuen semeagatik arduratuta nagoelako" azlp. Hizkuntza ulergarrian info laburra. 2adb. "Zuen semea, lanak amaitzeko besteek baino denbora gehiago behar du askotan, atsedenaldietan hauek amaitzen geratzen da besteek jolasten duten bitatean" azalp.  soluzioak bilatzen saiatu galdera honen bitartez.
3AKORDIOAK ETA KONPPROMESUAK gurasoei har dezaketen konpromezuak azalduko dizkiegu eta haiek zeintzuk onartuko dituzten jakin behar dugu.
5BUKAERAKOS ETA AGURRA agurtu ziurtatuz elakrrizketa amaitu egin dela et  hurrengoko elkarrizketa bat izateko aukera eman adb. "ondo iruditzen bazaizue bilera hemen utziko dugu eta beste hurrengo baterako data aurkituko dugu"

ezaugarriak: 1 Irakasleak, familiak nahi duen hizkuntzan egin ahal du./2 erregistro formala erabili eta gero gurassoen erregistrorra hurbildu./3irakasleak ikaslearen bizitza pribatuaz galde dezake kontrara ez/4irakasleak elkarrizketa gidatu5/irakasleak gelderak egin eta konpromesuak bot, besteek erantzun eta onartu edo ez./6 elakarrizketa amaitu irakas./7irakas familiarekiko arreta eduki.AHOSKERA (EBAZ)


L:


Irakurtzerako Orduan bokal bilkurak daude. Gainera, idatzi Bezala maila zainduan ahoskatzen direnak ere badaude: b, k, g, z, s, Ts, tz, tx,… Hitz batzuk irakurtzerako orduan lotu egiten dira, adibidez, ez Ziren/etziren, ez dakit /eztakit, etab.

P:


Irakurtzerako orduan edo hitz egiterako orduan beste pertsonai baten Ahotsa jarri nahi duzunean.

ADB: Ni eg naiz eugkalduna … frantsez batek hitz egiten duAZALP: Esaldi Hori esaten baduzu, bere ahoskeragatik nabarmena da frantsesa dela.

AZENTUA

L:


Azentuan Eta doinuan aldeak daude, eta nabarmenak batzuetan, euskalkitik Euskalkira eta eskualdetik eskualdera

P

Euskaldun berria naizela jakin dezaten azentua gaztelaniaz bezala Azkenaurreko silaban jarriko dut.

adb. Ikastólara noa autobusean. Azlp. Euskaldun berria ez du azentua markatu nahi.

INTONAZIOA

L:


 Intonazioa hitzen musika da, enuntziatu batean ematen diren Tonuaren, intentsitatearen eta etenen gorabeherek eragiten duten Musika da intonazioa.
Haren funtzioa, perpausa enuntziatiboa, Galde-esaldia edo harridura-esaldia den bereiztea da.

P:


Galdegaia nabarmentzeko erabiltzen den baliabidea da.

ADB: “Ikerrek baloia Erosi du” “Ikerrek baloia erosi du”.

Azalp: Nahiz eta bi esaldiak berdinak izan, esaldi bakoitzean zein hitz Ahoskatzen den intentsitate handiagoarekin, esaldi bakoitzak galdera Bati erantzungo dio. Lehendabiziko esaldiak, kasu, Ikerrek ZER erosi Duen galderari erantzungo lioke, bigarrenak, ordea, baloia NORK erosi Duen galderari.

Entradas relacionadas: