Elements biotics

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,81 KB

 

TEMA 5

Biodiversitat del territori espanyol la situació, l'afecte refugi i la presència sistemes muntanyosos.

L'acció antròpica:


intervenció de l'ésser humà ha substituït boscos per camps de conreu.

El paisatge:


és el resultat de la interacció de factors naturals i factors humans al llarg del temps. Inclou els sentiments i les emocions que provoca en contemplar-lo.

El paisatge natural:


és el resultat d'una interacció exclusiva dels elements abiòtics i biòtics en la qual l'acció humana no ha intervingut.

La cultura:


és el resultat dels esforços per resoldre els problemes bàsics cotidians. És el procés de treball i els resultats obtinguts al llarg del temps. Es transmet de generació en generació. Les diferents cultures no són res més que les diferents maneres organitzades de resoldre problemes semblants.

El medi natural:


contribueix a diferenciar les cultures entre si. 
Estructura social
Les creences o visions del món

Els mitjans de comunicació i de transmissió colectivaEl pla nacional de paisatge cultural:


proveeix mecanismes adients per a la salvaguarda del paisatge i la seva transformació coherent amb totes les cauteles que calguin.
TEMA 2

Relleu:


és el conjunt de formes que present de la superfície terrestre.

El relleu peninsular:


la forma massissa que està terminada per l'amplada i l'extenció de les costes, l'elevada altitud mitjana de l'existencia d'una extensa altiplà central i les nombroses serralades, la disposició perifèrica del relleu dificulta l'accés a la Maseta i la diversitat del relleu peninsular.

Sòls zonals:


depenen dels factors climàtics i del tipus de vegetació. De tipus oceànic són sols evolucionats rics en matèria orgànica són àcids i hi ha zones en les quals es troben molt rentats.
La terra bruna es troba a Galícia, astúries, sistema central, sierra morena, muntanyes de Toledo i correspon a sols silicis. El rànker es troba els vessants de fort pendent i tendeixen a erosionar se i estan coberts per boscos i no són aptes per al conreu. El pozol és el sol més rentat de la seva categoria i el trobes tan em dones de muntanya com de coste. Boscos de coníferes.

De tipus mediterrani:


són complexos i diversos hi han estat molt alterats per l'acció humana i l'erosió. El sol roig mediterrani zones calcàries i silícies amb acumulació d'argiles que li confereixen aquesta tonalitat vermellosa. Són excelents per a tot tipus de conreus. La terra bruna meridional:
És molt freqüent a extenses extensions pisarroses de l'Espanya silícia.

De zones àrides:


no s'hi produeixen processos químics el sol gris desèrtic que es troba a Almeria. Si es rega és força fèrtil.

Els sols azonalsVestísòls

Presència d'argiles expansives: com mes humitat hi ha més s'expandeixen hi al inflar-se es produeixen esquerdes què s'omplen amb altres materials. Gran fertilitat.

Rendziniformes

Sols molt joves localitzats a zones de roques calcàries en terrasses fluvials i planes on circulen rius. Contenen molt hummus, tenen un pH elevat i presenten tonalitata fosques, son fertils i afavoreixen el conrei de l'olivera, la vinya, el taronjer...

Sols bruns calcaris:

2 la primera varietat és pobra en hummus i ocupa planes i turons de la conca del Duero. Es òptima per als conreus llenyosos.TEMA 4

Conca hidrografica:


el conjunt de terres i aqüífers que aporten les seves aigües al curs de mateix riu.

Les confederacions hidrogràfiques:


són entitats adscrites el ministeri d'agricultura, alimentació i medi ambient que gestionen els recursos hídrics del territori que se'ls ha assignat

El conveni de Ramsar:


és un tractat intergovernamental què serveix com a Març per a l'acció nacional i la cooperació internacional en pro de la conservació i l'ús racional de les zones humides humides i els seus recursos.

Política de transvasament:


derivar aigua d'un riu a un altre

L'energia nuclear:


és la que s'allibera com a resultat d'una reacció nuclear. Els avantatges són el seu gran poder calorífic i el fet de produir una energia aparentment neta.

Energies renovables:


són les que s'obtenen de fonts naturals inexhauribles. Espanya són l'energia solar, l'energia eòlica, l'energia de biomassa i l'energia geotèrmica.

L'energia solar:


es tracta d'una font energètica, gratuïta neta i inesgotable.

L'energia eòlica:


utilitza la força del vent.

L'energia de biomassa:


la biomasa subte para combustión y fermentación de la materia orgánica.

Biomasa natural:


és la que es produeix espontàniament a la natura.

Biomassa residual:


es compon de residus derivats de l'activitat agrícola, forestal, alimentària o ramadera.

Energia geotèrmica:


aquesta energia utilitza la calor interna de la terra. Els de baixa temperatura s'utilitzen per a calefacció i els seus tremenda aigua calenta de balnearis usos domèstics i també per la calefacció d' hivernacles.

Entradas relacionadas: