Element compost

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,12 KB

 
Un element és una substància pura que, encara que es sotmeti a diversos processos químics no es descompon en altres substàncies. Un compost és una substància pura que, encara que es sotmeti a processos químics, es descompon en altres substàncies més senzilles.

Elements químics a la natura

A l’univers:


L’element majoritari és l’hidrogen, que es troba en una proporció del 90%, el 9% d’heli i un 1% d’altres elements. -

A la Terra:

Atmosfera (hidrogen, oxigen), Hidrosfera (hidrogen i oxigen), Escorça (silici i oxigen) Nucli (níquel, ferro i cobalt), Mantell (silici, alumini i oxigen. -

Al cos humà:

Oxigen, carboni i hidrogen.

-Compostos químics:

Els compostos químics s’obtenen de la combinació d’elements, en la qual el compost presenta propietats molt diferents de les dels d’elements originaris.
Segons el tipus de combinació entre elements, podem distingir entre molècules i xarxes cristal·lines.
Quan l’agrupació és entre el mateix tipus d’element, tenim una molècula d’element, si és entre diferents tipus d’elements, es coneix com a molècula de compost. Una fórmula química és la manera de representar els components elementals que s’han combinat per construir el compost. Especifica tots els elements i les quantitats concretes de cada un a la molècula. Detalla els elements i la proporció mínima en que es troben. (Glucosa- CH2O)

-Subíndex numèrics:

Quan no hi ha cap subíndex significa que només hi ha un element. És a dir, la unitat equival a un àtom d’hidrogen aprox. Si un element té un sub-índex de 3, la seva massa molecular la multiplicarem per tres. En la primera hi ha 2 elements, en la segona 8, en la quarta i cinquena 18 i en la sisena i setena 32. Els que estan dins de cada grup tenen propietats similars. Tenen tendència a cedir electrons a altres elements. Situats a la part central i esquerra de la taula.Tendeixen a guanyar electrons, estan situats a la part superior dreta de la taula.
A la taula períòdica es separen per una escaleta.
Són estables, ni guanyen ni perden electrons, per la qual cosa no presenten cap caràcter, ni metàl·lic ni no-metàl·lic. La química orgànica estudia els compostos formats per carboni i la inorgànica estudia la resta.
Els compostos binaris estan formats per dos elements i els ternaris per tres elements.
L’element de la dreta és un hidrogen i el de l’esquerra pot ser un element metall o no metall.
L’element de la dreta és un oxigen i el de l’esquerra pot ser un element metàl·lic o no metàl·lic.
Element de la dreta és un no-metall (S, Se, Te, F, Cl, Br i L) i el de l’esquerra un hidrogen.
L’element de la dreta és un no-metall (S, Se, Te, F, Cl, Br i L)  i el de l’esquerra un metall o un no-metall. -Els protons i els neutrons es troben al nucli i els electrons es troben a l’escorça distribuïts en nivells o capes.
Un element és una substància pura que, encara que es sotmeti a diversos processos químics no es descompon en altres substàncies. Un compost és una substància pura que, encara que es sotmeti a processos químics, es descompon en altres substàncies més senzilles.

Elements químics a la natura

A l’univers:


L’element majoritari és l’hidrogen, que es troba en una proporció del 90%, el 9% d’heli i un 1% d’altres elements. -

A la Terra:

Atmosfera (hidrogen, oxigen), Hidrosfera (hidrogen i oxigen), Escorça (silici i oxigen) Nucli (níquel, ferro i cobalt), Mantell (silici, alumini i oxigen. -

Al cos humà:

Oxigen, carboni i hidrogen.

-Compostos químics:

Els compostos químics s’obtenen de la combinació d’elements, en la qual el compost presenta propietats molt diferents de les dels d’elements originaris.
Segons el tipus de combinació entre elements, podem distingir entre molècules i xarxes cristal·lines.
Quan l’agrupació és entre el mateix tipus d’element, tenim una molècula d’element, si és entre diferents tipus d’elements, es coneix com a molècula de compost. Una fórmula química és la manera de representar els components elementals que s’han combinat per construir el compost. Especifica tots els elements i les quantitats concretes de cada un a la molècula. Detalla els elements i la proporció mínima en que es troben. (Glucosa- CH2O)

-Subíndex numèrics:

Quan no hi ha cap subíndex significa que només hi ha un element. És a dir, la unitat equival a un àtom d’hidrogen aprox. Si un element té un sub-índex de 3, la seva massa molecular la multiplicarem per tres. En la primera hi ha 2 elements, en la segona 8, en la quarta i cinquena 18 i en la sisena i setena 32. Els que estan dins de cada grup tenen propietats similars. Tenen tendència a cedir electrons a altres elements. Situats a la part central i esquerra de la taula.Tendeixen a guanyar electrons, estan situats a la part superior dreta de la taula.
A la taula períòdica es separen per una escaleta.
Són estables, ni guanyen ni perden electrons, per la qual cosa no presenten cap caràcter, ni metàl·lic ni no-metàl·lic. La química orgànica estudia els compostos formats per carboni i la inorgànica estudia la resta.
Els compostos binaris estan formats per dos elements i els ternaris per tres elements.

L’element de la dreta és un hidrogen i el de l’esquerra pot ser un element metall o no metall


L’element de la dreta és un oxigen i el de l’esquerra pot ser un element metàl·lic o no metàl·lic


Element de la dreta és un no-metall (S, Se, Te, F, Cl, Br i L) i el de l’esquerra un hidrogen


L’element de la dreta és un no-metall (S, Se, Te, F, Cl, Br i L) i el de l’esquerra un metall o un no-metall. -


Els protons i els neutrons es troben al nucli i els electrons es troben a l’escorça distribuïts en nivells o capes


Entradas relacionadas: