Les eleccions i el govern provisional

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,31 KB

 

La Fi de la dictadura i de la monarquia

Durant Els tres primers anys de la dictadura Primo de Rivera va ser resolut, és a dir, va aconseguir solucionar o si més no disminuir els Problemes que havia plantejat. Malgrat tot, a partir de llavors va Deixar de funcionar, ja que les repressions, l’intervencionisme, la Pèr-dua del recolzament per part d’entitats i finalment l’oposició De l’exèrcit (que el veien massa personalistaarrow-10x10.Png, és a dir, que Vetllava pels seus interessos) van acabar provocant la dimissió de Primo de Rivera al 1930. El rei, va intentar justificar-ho tal com Havia intentat justificar la dictadura però no va tenir gens de Credibilitat. Ara calia posar en marxa de nou tot el sistema Constitucional, i tot plegat va agafar el rei una mica desprevingut. Va desig-nar a DáMasó Berenguer com A cap de govern provisional a l’espera de convocar unes eleccions.

El Pacte de Sant Sebastià

Veient Que Berenguer es prenia amb molta calma la tasca de convocar les Eleccions, un grup de l’oposició, entre ells Macià, es va reunir Al casinoarrow-10x10.Png de Sant Sebastià. Van contem-plar que en un sistema Constitucional no hi havia cabuda per la monarquia, així que es van Comprometre a treballar per aconseguir L’adveniment de la República
. Macià sobretot va defensar la nacionalitat i identitat de Catalunya I van signar un pacte per garantir-la un cop s’hagués instaurat el Sistema republicà (cal tenir en compte que es parlava d’una República integral, no federal, però tot i així contemplaria Certes formes d’autogovern i autonomies dins l’estat). El rei, Que començava a sospitar, va dimitir a Berenguer i va nomenar a Aznar com A nou cap d’estat. Aznar es va afanyar a convocar unes eleccions Municipals al 12 d’Abril en vistes de l’agitació.

L’adveniment De la República

A Jaca, un grup de l’exèrcit va dur a terme un aixecament donant Suport a la República. Tot i que va ser ràpidament sufocat, va Servir de toc d’alerta pel que estava a punt de passar. L’agitació Començava a ser generalitzada i per intentar mantenir la calma es Van convocar les eleccions. Les municipals es van celebrar el 12 D’Abril i cap a la nit del 13, va culminar amb una victòria Majoritària dels partits republicans. Tot i ser unes eleccions Municipals, la interpretació va ser que la població espanyola tenia El sentiment republicà, així que alcal-des de diversos municipis Entre ells Barcelona i Sevilla (el primer de fer-ho va ser l’alcalde D’Eibar), van plantar banderes de la República i la van proclamar. En vistes d’això, el rei va decidir anar-se’n a França quedant Així un buit de poder que van ocupar provisionalment els partits que Van signar el pacte de Sant Sebastià.

La Constitució de 1931


El Grup sorgit del pacte de Sant Sebastià ocupen el govern provisional I es nomena a Nicet Alcalá Zamora cap D’estat. L’arribada d’aquesta nova República va anar Acompanyada de tot d’especulacions sobre si aconseguiria Consolidar-se i tirar endavant. A diferència de l’anterior, en Aquest cas es confiava en el sentiment generalitzat, la maduresa Adquirida per part dels polítics i la confiança de la majoria Ciutadana que hi estava a favor. El primer que es va fer va ser Nomenar unes Corts Constituents que es van encarregar d’elaborar Una nova Constitució. La Constitució De 1931 proclamava Espanya com una República in-tegral i va tractar temes que van Comportar certa controvèrsia:

- Per una banda, declarava un estat No confessional, De manera que no es reconeixia cap religió com a oficial i es Retirava el pressupost destinat a institucions religioses. Donat que Gran part de la població era catòlica i practicant, la idea no va Ser ben rebuda per tothom.

- D’altra banda, concedia el dret a les autonomies a Les regions de l’estat que la dema-nessin. A aquí va ser important La proclamació de la República Catalana que va dur a terme Macià Per la seva banda, que va servir per accelerar el procés D’aconseguir l’autonomia a Catalunya, mentre que en altres llocs De l’estat on també es va demanar el procés va anar molt més Lent. El fet és que la idea no va agradar a tothom, ja que al-guns Veien que crearia trets diferencials entre les regions. 

Entradas relacionadas: