Elasticitat de la demanda

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,76 KB

 

3.2. La corba de l’oferta

la funció de l’oferta mostra la variació que experimenta la quantitat que s’ofereix d’un bé en funció dels factors que hi influeixen.

la corba de l’oferta d’un bé és la representació gràfica de la funció de l’oferta, que mostra les diferents quantitats d’aquest bé que les empreses estan disposades a produir a cada preu.

4. L’equilibri del mercat

perquès es produeixi l’intercanvi de béns i serveis, ambdós agents econòmics, consumidors i emrpeses, han d’acordar un preu. Equilibri del mercat es pot aconseguir de dos maneres:

  • excés de demanda:
    A un preu determinat la quantitat de producte que demanen els consumidors és superior a la que ofereix les empreses, de tal manera que queden molts consumidors sense satisfer.

  • excés d’oferta: a un preu determinat, la quantitat de producte que demanen els consumidors és inferior a la que ofereixen les empreses i molts consumidors no compren

l’equilibri del mercat és el punt en el qual coincideixen els plans dels consumidors i les empreses, de manera que l’intercanvi els satisfà tots dos.

5. Els canvis en les condicions de mercat

- moviments sobre la corba de la demanda: com més alt és el preu, menys és la quantitat demandada; i com més baix és el preu, més gran és la quantitat demandada.

- moviments sobre la corba de l’oferta: com més alt és el preu, més gran és la quantitat que estan disposats a oferir els productors; i com més baix és el preu, menys quantitat oferiran els productors.

5.1. Canvis en altres factors que afecten la demanda

A) Augment de la quantitat demandada

l’augment de la quantitat demandada motiva un desplaçament de la corba de la demanda cap a la dreta. Aquest desplaçament té l’origen en les variacions següents:

- una pujada del preu dels béns substitutius: la demanda de sucre puja si a la sacarina se li puja el preu

- una disminució del preu dels béns complementaris: si el preu del sucre no varia i disminueix el preu d’un bé complementari com el café, hi haurà més demanda de cafè i, per tant, la demanda de sucre es beneficia indirectament.


Entradas relacionadas: