Elasticitat de la demanda

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,81 KB

 

Equilibrio de Mercat:


Equilibri de Mercat:Té lloc quan els demandats volen comprar la mateixa

quantitat que els oferidors volen vendre,demanda=l'oferta,si no és així,no està equilibrat.
1.
Els instruments bàsic per allar la corba de la demanda són la corba de l'oferta i la demanda
2.
Se diu que un mercat està en equilibri quan la demanda és igual a l'oferta
3.
El preu de l'equilibri i la quantitat d'equilibri d'un bé són el preu i la quantitat en què es talla

l'oferta i la demanda
4.
Un mercat està en equilibri quan cap dels que participen en el
5.
Un mercat està en equilibri quan els compradors i venedors estan satifechos 

Excés d'oferta:


quan la quantitat oferta és més gran que la demanda.

Excés de demanda:


quan la demanda és major a l'oferta, perquè el preu és inferior al preu d'equilibri.

Desplaçament de la corba(Demanda):


La corba de la demanda es desplaça a l'esquerra
quan puja elprecio d'un biencomplementario,i quan disminueix el preu del bé
complementari a la dreta;La corba de la demanda en un be substitutius en el consum
es desplaça a la dreta quan puja el preu d'un de l'altre,i quan baixa de preu es desplaça a l'esquerra.

Desplaçament de la corba(Oferta):


Quan baixen els preus dels factors, l'oferta es desplaça
cap a la drecha,el que provoca una baixada del preu equilibri i un augment de la quantitat

d'equilibris.

El paper del preu en el Mercat:-
Proporcionen informació: Psube-Dbaja---------Pbaja-Dsube

-Incentivar la producció:Quan el preu puja la gent produeix més aquest bé i entra al mercat i si

baixa la gent surt.
-Contribueixen l'asignacion eficaç dels recursos:Perquè els productors s'ajusten als recursos en

situació de la demanda
-Contribueixen a qui adquireix un bé produït: Pagar per un preu igual o superior, no inferior

L'elasticidad:


Mesura el grau de sensibilitat de la quantitat demandada d'un bé a les

variacions de la seva preus..La E puede llegar a valores

-∞∞ pero solo interesa 0/1

E=0=0/y-->Funció rígida o INELASTICA       E>0=Ax/Ay-->els 2 variables es mouen en el mateix sentit

ELes variables es mouen en sentit contrari0=>

/E/=1-->Les 2 variables varien en la mateixa proporció   /E/>1-->les variacions de la Y provoca

Variacions més grans a la X        /E/Grans variacions de la variable I provoca petites1-->

Variacions de la variable X

Factors que afecten l'elasticitat

A) béns substitutius

B)Amplitud del concepte del producte: Quan més concepte hi ha té menys elasticitat, i si mires

Alguna cosa concreta té més elasticitat

C)Naturalez de necesidad de satisfacer Cuando la necesidad no es necesaria es poco elastica pero

si es necesaria es mas elastica.

D)el període de T:L'elasticitat tendeix a fer gran a llarg termini, això succeeix quan es va adequant el

Substitut.La sustitucions d'un producte a un altre porta tiempo.Algunas substitucions see realitzen

immediatament després de la pujada de preu per això es diu l'elasticitat preu de la demanda d'un

Bé o un servei és més gran a llarg termini

E)X % d'aquest bé sobre la renda: És el percentatge en què varia la quantitat demandada quan la

Renda variable un 1%.L'elasticitat renda de la demanda de Benes inferiors és negativa i l'elasticitat

Renda de la demanda de béns normals és positiva


L'elasticitat de la renda


Tracta de determinar la mesura que les variacions de la renda dels

Consumidors afecten la demanda d'un bé. Es calcula mendiante 1 consent entre la variació

Percentual de la quantitat demandada d'un bé i la varicion percentual en la renda del consumit

L'elasticitat creuada


Mesura la sensibilitat de la demanda d'un bé en relació amb les variacions

en el preu d'altres béns

E>0-->Bens substitutius            Ébens complementaris        E=0-->Bens Independents0-->

El diner negre:


El diner negre és diners que no és declarat directament a Hisenda moltes vegades no

es declara per l'evasió d'impostos, és un delicte fiscal.Per això el diner negre es fa passar per diners

Obtinguts legalment se li crida blanqueig de capitals, és una operació que consisteix a fer que

Els fons o actius obtinguts a través d'activitats il·lícites apareguin com el fruit d'activitats

Lícites i circulin sense problema en el sistema financer


Entradas relacionadas: