El teatre

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,71 KB

 EL TEATREPel que fa al teatre trobem tres tipus: 1.El professional: Les representacions sovint eren fetes per part de companyies castellanes això implicava que les obres fossin en castellà encara que a vegades ho feien en bilingüe. 2.El Teatre d’aficionats: Estava en mans d’associacions burgeses i la seva màxima preocupació es que les obres fossin en català. Aquets burgesos tenien sales o locals per representar-hi les obres. El local/sala mes important va ser el Liceu que va esdevenir un símbol. 3.El teatre popular: Va tenir un gran èxit ja que era una de les poques maneres que tenien per divertir-se. Obrers, Menestrals (comercials) i pagesos. Contava de pocs recursos i no tenien locals per representar les obres, per tant , les representaves en el Passeig de Gracia a Barcelona o llogaven pisos entre uns quants. N'em de destacar la figura de Federic Soler conegut amb el pseudònim de Serafí Pitarra i era el màxim defensor de el català que ara es parla.
 TEMES DEL TEATRE 1.Teatre de tipus polític: Trobem un nom destacable que era Josep Robrenyo. Escrivia obres de tipus costumistes ( que tenien que veure amb la vida del dia a dia) i amb un alt grau de contingut polític pq Robrenyo era d’ideologia liberal i per tant partidari d’Isabel II i això li servia per fer propaganda de la seva ideologia. 2. Teatre sainet i comèdia de costums: Va ser el gènere mes popular ja que tot estava escrit en clau d’humor. S’agafaven escenes de la vida quotidiana i s’intentava que el públic s’identifiqués amb els personatges que hi sortien. Tenien com a final un final simple i còmic. El sainet va anar evolucionat ja que va anar aprofundint en la psicologia dels personatges i va evolucionar com a la comèdia de costums. 3.Teatre romàntic: vol commoure l’espectador. Trobem: -Drama rural(es desenvolupa al camp i hi ha una pugna entre l’ambit rural i l’industrial) -Drama historic (es fan servir personatges de la història i es juga entre la realitat i la ficció) -Melodrama: Busca commoure a l’espectador. -Drama Realista: Es va crear perquè la burgesia s’identifiqués encara molt mes amb els personatges. Hi trobem la figura de Angel Guimerà.
ANGEL GUIMERÀFill de català i de Canaria. Va néixer a Santa Cruz de Tenerife però de ben petit el van portar cap a Catalunya i aixo el va trasvalssar pqe anyorava la seva terra. Els seus pares el van tenir sense estar casats i això repercuteix en les seves obres ja que sovint trobem personatge amb un origen obscur. La societat era molt diferent i aixo va representar un trauma i falsejava la seva data de naixement. Aixo es tradueix a les seves obres pqe sovint els personatges són mestissos. Ex: Mar i Cel. Aquesta anyorança de la trerra la personificava en la figura de la seva mare. Aquest reconeixement de la seva mare despres en les seves obres feia una idealització de les dones.
Etapes d’Àngel Guimerà
-
A la primera etapa trobem el drama romàntics com a Mar i Cel.
-A la segona etapa trobem el drama realista, aquesta etapa es l’etapa d’or de ell i es quan escriu Terra Baixa.
-A la tercera etapa serà una etapa modernista
-La quarta etapa ser una etapa on recupera els temes inicials i també fa obres de teatre sobre temes de la I guerra Mundial.

Entradas relacionadas: