El sector secundari

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,96 KB

 
Tallers artesenals
-Families eleboraven els objectes que nesecitaven
-Tenien tallers propis
-Pocs treballadors en un taller
-Artesans realitzaven els productes de cap a cap amb productes molt simples.
Industria moderna
- Maquines pasen a du a terme part del procés del producte.
- Noves fonts d'energia
-I avia diviió del treball,els treballadors estaven especialitzats en una tasca concreta
--> Això suposa gran inversió de doblers
ORGANITZACIO DEL TREBALL
- La producció de moltes empreses industrials es destina al mercat mundial
moltes empreses, compren a altres mes menudes i així es fan mes grans
- Grans empreses industrials són multinacionals, estan presents a tots els paisos, les multinacionals són molt competitives.
-Nova organització del treball industrial. els processos de producció són tambe globals i cada material es du a terme on resulta mes convenient. Això s'anomena deslocalització
Localització de les industries
-la facilitat per al trensport, per tal de facilitar l'arribada de materies primeres i dels treballadors
-La disponibilitat, la qualificació i el cost de ma d'obre, les industries es localitzen on la ma d'obra sigui més barata.
- La proximitat dels consumidors - Industries peribles
- Factors politics , llocs sense conflictes amb governs estables
- Proximitat d'altres industries
-Preu del sol, es sercan terrenys grans i barats
- Abundancia de recursos naturals


La industria pesant
Proporciona productes nesesaris per al desenvolupament d'altres industrials.
- La siderurgica, elebora ferro
- Metal.lurgica, aliatges
- Petroquimica, utilitza combus. fossils per crear petroli, plastics...
- La del ciment, transformar roques per a la contrucció
- Industries de bens d'equipament, eleboren estris per altres industries
-- Industries pesants, neseciten molta materia primera i per aixo es prop dels llocs d'extraccio de materies primers.
aquestes contaminen molt i per aixo es situen fora les siutats
La industria lleugera
Tambe anomenada de consum, proporciona productes elebarats pels consumidors
Les mes importants:
- L'alimentaria -La quimica lleugera -l'electronica-l'automobl - la textil

Aquestes só menys contaminants

GRANS REGIONS INDUSTRIALS
1 estats units
2 UE
3 Japo
4 Xina
5 Dracs asiatics: Singapur, corea del sud, taiwan, tailandia, malasia...
6 Lindia
7 America del sud

Entradas relacionadas: