El feudalisme i roma

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,94 KB

 
el feudalisme:es el règim polític,econòmic i social fonamentat en les relacions de servei i protecció"feudo-vassallàtiques".va sorgir a europa a començament de l´edat mitjana després de la caiguda del imperi romà d´occident.el feudalisme com a sistema polític i militar.els senyors eren vassalls nominals del rei.l´autèntic vassallatge era el que ells exercien sobre els plebeus que devien el seu treball i bens a canvi de la protecció de le seves vides.el senyor feudal a canvi de les terres que rebia del rei habia de protegir als habitants del feu, administrar la justícia i representar la corona.el rei es reservava per ell una part del regne per administrar-la directament.el feudalisme com a sistema econòmic:a toto feu es trobaven tres tipus de terres.a)alous eren petites propietats situades dins el feu però propietat dels pagesos lliures.b)reserva eren les millors terres, propietat del senyor.c)mansos eren parcel-les propietat del senyor que havien estat cedides a pagesos semi-lliures.els ingressos obtinguts pel senyor es diuen rendes territorials.els orígens del sistema feudal.els elements bàsics de les relacions feudals seran l´encomanació i el benefici.el vassall era tot aquell que se situava sota l´empar d´una persona més poderosa a la que prometia fidelitat i que esperava protecció i benefici.el contracte s´stablia a través de la cerimònia de l´homenatge.bases socioeconòmiques de la societat feudal.a)una gran jerarquització social"la piramide feudal"el rei, els grans senyors feudals,baixa noblesa.milites i a la base els serfs de la gleva.b)societat estamental rural.c)societat violenta.d)societat poc complexa,simple i immòbil;de caracter estamental oratores, bellatores i laboratores.e)important paper de l´església.el ressorgiment de les ciutats i el comerç.a partir del s-xi naixement de nombroses ciutats, anomenant-se burgesoso als seus habitants.els burgs centres especialitzats en la producció de manufactures i l´intercanvi de mercaderies.les ciutats van créixer al llarg de la baixa e.m,sorgí la ncessitat d´aixecar noves muralles.tots els que treballaven al mateix ofici constituïen una corpopració.hi havia tres esglaons mestre,oficials i aprenents.la crisi del feudalisme.les condicions de vida eren molt precàries:a)dependència respecte a la natura catàstrofes naturals.b)higiene nul-la.c)incendis freqüents.a l´e.m distingim les següents etàpes.a)període d´expansio sxi-xiii.b)període de crisi sxiv i meitat sxv afecta al camp i les ciutats.pesta negra1348...c)període de recupercació segona meitat sxv.disminució d´epidèmies,acabamnet guera cent anys..un segle de conflictes socials aguts.trobarem pagesos contra senyors,burgesoso contra feudals...el primer gran moviment fou el de les comunes urbanes.les revoltes més destacdes vn ser flandes, la jacquerine1358.

la crisi de la societat romana i l´enfonsament de l´imperi.cronologia de roma:753a.c fundació de roma509a.c abolició de la monarquia.època imperial es divideix en dos punts.a)alt imperi(27a.c-192).màxim splendor p olític,econòmici cultural.b)baix imperi(192-476)decadència,crisi,conflictes socials..crisi dels cinc anys,dinastia dels severs,anarquia militar,dioclecià,constantí,dinastia valentiniana.l´aparició del cristianisme.jesús de nazaret es presenta com el messies(alliberador de poble jueu).els seus seguidors..cristians.la negativa a adorar l´emperador durà problemes..persecucions.a)fonaments del cristianisme:evangelis, missatge de jesú.amor i déu i al pròxim.b)organització dels cristians.esglèsia molt democràtica.jerarquització i concenttració de poder per part del bisbe.l´edicte de milà.dfesprés de la gran persecució...victòria de constantí desprès del seu "sommni".constantí i licini signen l´edicte de milà.llibertat religiosa i igualtat de drets per als cristians.teodosi proclamarà el cristianisme coma religió oficial de l´imperi i prhibirà els cultes pagans.la divisio de l´imperi.la divisió de l´imperi.la crisi começa amb la mort de còmode.comença així el baix imperi.dioclecià intenta una solució amb la seva gran reforma.nomena tots el càrrecs.nova organització de l´estat,nova divisió administrativa.és la tetrarquia:hi ha dos emperadors i cadascún governa amb un cèsar.roma deixa de ser capital i prest hi haurà problemes.constantí emperador d´occident funda constantinoble com a nova capital.395mort de teodosi, divisió definitiva de l´impèri.l´impèri romà d´orient sobreviurà convertit en impèri bizantí fins el 1543.les invasions bàrbares .bàrbar=estranger.a partir del siiicrisi política i econòmica,debilitat romana.les grans invasions no vindran fins el sv.els visigots són admesos dins l´imperi com a federats.l´any 406 sueus, vàndals i alans trenquen el limes del rhin protegit pels francs federats que no resisteixen.pero ells visigots envaeixen també itàlia i saquegen roma.el nord i centre de la gal-lia serà ocupat per francs,alamanys i borgonyons.finalment aquets darrers i els ostrogots ocuparan itàlia.límperi romà d´occident desapareix el 476 i ròmul coma darrer emperador.causes de les invasions bàrbares.desig de les riqueses romanes,possible superpoblació germànica,divisió de l´imperi.els foederati. des de svi queda autoritzat l´establiment d´algunes tribus germàniques en els confins de l´imperi en qualitat de federats de roma.el tractat o foedus era un contratcte polític que obligava als germànics a ajudar militarment a l´imperi romà.els regnes barbars.regnes bàrbars.regne vàndal, regne visigot, regne franc,regne hurgundi i regne ostrogot.

Entradas relacionadas: