El desenvolupament de la industria

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,86 KB

 
EL DESENVOLUPAMENT DE LA INDUSTRIA:El canvi de sistemes de producció es va caracteritzar per l'us de maquines i per la substitució de les fonts animades d'energia per unes altras d'inanimades. Aquests elements van provocar la concentració d'obrers en les fàbriques. Aquest proces va provocar la ruina de molts artesans, i la producció artesana va ser substituida pel sistema fabril.La mecanització del proces productiu es va iniciar a la industria textil amb la llançadora volant, les noves filadores i els telers mecanics, i poc a poc les maquines es van anar estenent als sectos agricola, miner i metal·lurgic.Pero el salt definitiu cap als nous sistemes de produccio es va fer gracies a l'us de l'energia hidraulica, que aprofita l'aigua dels rius mitjançant unes rodes hidrauliques. Tambe la maquina de vapor, que va permetre deixar la dependencia i les limitacions de les fonts d'energia tradicionals i es va convertir en el simbol de la revolucio industrial.La mecanitzacio, el vapor i la concentracio en fabriques van permetre augmentar la productivitat i la produccio.LA INDUSTRIA COTONERA:El sector emblematic de la revolucio industrial va ser la industria textil del coto.Es produia en grans quantitats i resultava summament economic.Fins al s.XVIII els teixits de coto s'importaven de l'india, pero els nous industrials es van adonar de que podrien treure molts beneficis fabricant-ne.Des de mitjan del s.XVIII la industria textil britanica va aconseguir proveir el mercat interior i exportar bona part de la seva produccio.EL CARBO I EL FERRO:El segon sector decisiu va ser el del carbo i la siderurgia.El carbo va ser el combustible del s.XIX, que va alimentar la maquina de vapor i era imprescindible pel proces siderurgic.La produccio de carbo va augmentar gracies a la mineria, que va permetre incrementar la productivitat.L'us de bigues a les mines va penetrar amb mes seguretat, i la introduccio de rails facilitava l'extraccio i el transport del mineral.A la segona meitat del s.XVIII la demanda de ferro va creixer per fabricar vaixells, i es va buscar un nou combustible per fondre als forns. La substitucio del carbo vegetal pel carbo de coc tenia mes poder calorific i la seva fosa en un alt forn va permetre un creixement del sector miner del carbo i la produccio de ferro.Una altra tecnica important va ser la pudelacio i el laminatge de ferro.Mes endavant el convertidor Bessemer va permetre convertir el ferro fos en acer, aixo va obrir una nova etapa en la fabricacio de maquinaria.La transformacio de la siderurgia va permetre utilitzar el ferro en molts instruments i fabricar maquines mes precises.Pero l'impuls mes gran va ser la demanda de ferro, que va comportar la construccio de la xarxa ferroviaria.

ALTRES SECTORS INDUSTRIALS:La industria quimica tambe es va transformar davant les necessitats del sector textil, que necessitava grans quantitats de tints i blanquejadors.La produccio d'acid sulfuric va creixer despres de que s'inventes la cambra de plom.La metal·lurgia i la construccio van ser sectors que tambe van tenir un creixement elevat.ELS NOUS TRANSPORTS:Es van millorar els camins i es van construir molts canals per possibilitar la navegacio fluvial i poder transportar materies primeres i mercaderies. Va ser el ferrocarril el que va provocar una veritable revolucio del transport, gracies a la rapidesa, la capacitat de càrrega, el cost mes baix per unitat transporada i mes seguretat pels passatgers i mercaderies.Sobre la base d'arrosegar vagonetes amb animals de tir, Stephenson va inventar la locomotra, una maquina de vapor capaç d'anar sobre rails.La primera linia de ferrocarril unia Liverpool i Manchester al 1830, dues ciutats vinculades a la industria del coto.Al començament del s.XIX Robert Fulton va aplicar la maquina de vapor a la navegacio i al 1807 el primer vaixell de vapor va navegar pel riu Hudson.Poc a poc els vaixells de vela van ser substituits pels de vapor.La construccio de la xarxa ferroviaria va modificar els costums socials perque va fer molt mes rapids i segurs els viatges de llarga distancia.Les grans expectatives de desenvolupament economic que havia creat el ferrocarril van provocar un gran boom borsari de les companyies constructores.L'IMPULS DEL MERCAT:La millora de les infraestructures i del transport va fer que s'implantes una economia de mercat, en que no es produeix per a l'autoconsum, sino per a la venda.L'impuls inicial de l'expansio comercial britanica va provenir del mercat exterior

Entradas relacionadas: