El cuerpo humano

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Inglés

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,48 KB

Nivells de Organització(cadascuns dels diferents graus de complexitat en què s’organitza la matèria)-subatòmic: partícules que formen els àtoms.-atòmic: àtoms de diferents elements.-mol·lecular: grups d’àtoms.-cel·lular:cèl·lules i orgànuls cel·lulars només essers vius.-pluricel·lular:teixits,òrgans i aparells.-població:grups d’individus en un lloc.-nivells de ecosistema: poblacions,medi,relacions entre ells.
Una cèl·lula és la unitat més petita capaç de dur a terme, totes les funcions pròpies dels essers vius: Nutrició, reproducció i relació.Mitosis: partició del nucli.Teixit: ésun conjunt de cèl·lules del mateix tipus, que tenen una estructura molt semblant i que fan les mateixes funcions. Teixit Epitelial: revestiment i glandular. Teixit Connectiu: conjuntiu,adipós, cartilaginós, ossi i sanguini. Teixit muscular: llis, estriat i cardíac. Teixit nerviós: Neurones i cèl·lules de la glia. Òrgans: són estructures que estan formades per diversos teixits associats que fan una funció concreta anomenada acte. Sistemes: estan formats per òrgans del mateix tipus que fan una funció també semblant. Aparells: estan formats per òrgans que son diferents i que actuen coordinadament per fer una o diverses funcions superiors.Nutrició: es el conjunt  de processos per mitja dels quals un organisme obté la matèria i l’energia necessària per elaborar la pròpia matèria i dur a terme les funcions vitals. Alimentació:  prendre aliments que necessitem per la nostra nutrició. Nutrients: substància química de les quals obtenim energia i matèria. Aliment:  es això que contenen nutrients. Tipus de nutrients. INORGÀNICS: aigua(reaccions metabòliques),  sals minerals(funciones reguladores. ORGÀNICS: glúcids(aporta energia), lípids(proporcionen energia, formen part de algunes estructures, actuen com aïllants i son les reserves energètiques dels animals)proteïnes(proporcionen la matèria amb la qual es formen la major part de les estructures cel·lulars, transporten l’oxigen i intervenen amb les defenses, etc). Caloria: es la quantitat de calor que s’ha de subministrar a un gram d’aigua líquida per augmentar-ne la temperatura un grau centígrad. Taxa de metabolisme basal: quantitat d’energia que el nostre cos consumeix en un dia, en repòs absolut i a una temperatura constant.  Tipus d’aliments. ENERGÈTICS: serveixen com a font d’energia perquè l’organisme pugui dur a terme les tres funcions vitals. PLASTICS O FORMADORS: son necessaris per formar cèl·lules, teixits, i els òrgans del nostre cos. REGULADORS O PROTECTORS: son imprescindibles perquè el nostre organisme pugui utilitzar correctament eles altres aliments i dur a terme les funcions de manera adequada. Les malalties més freqüents relaciones amb l’alimentació son la desnutrició, l’obesitat, l’anorèxia i la bulímia.

 

Nutrients Percentatge Necessitats Kcal (g) Glúcids 55 -60 % 3,5 g/kg dia 4 Lípids 30 % Amb moderació 9 Proteïnes 15 % 0,8 – 1 g /kg dia 4

Entradas relacionadas: