Ekoizpen marginala

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,71 KB

 

Azaldu ekoizpena ikuspegi desberdinetan

Ekoiztu: beharrak asetzeko, balioa sortzeari edo ondasunen balioa handitzeari deritzo

Ikuspegi ekonomikoa: balioa sortzea

Ikuspegi tekniko ekonomikoa: faktore batzuk (input, lehengaiak direnak) irteera multzo bat (output, produktu bukatuak) bihurtzeko prozesua

Ekoizpen ikuspegia:  ekoizpen prozesuaren bidez lortutako outputen edo irteeren kantitatea da


Ekoizpen prozesua

Ekoizpen prozesua: produktu bat egiteko beharrezkoak diren jardueren sekuentziazioari deritzo

Ekoizpen faktoreak -  produktu erdielaboratuak/hondakinak - azken produktua


IGB

Teknologia: ekoizpen faktoreen konbinaketa efizientea da


Teknologia berrikuntza: aldaketa teknologikoa, hau da, produktua edo prozesua

Enpresarentzat berria denean gertatzen daEkoizpenaren funtzioa

Ekoizpenaren funtzioak, ekoizpenean erabilitako baliabideak (ekoipzen faktoreak) eta

Ekoizpen sistemak lortutako guztizko emaitza erlazionatzen ditu       Q = F(L, K)Produktibitatea: denbora tarte batean zenbat produktu sortzeko kapaz den


Produktibitateak lortutako ekoizpena eta  erabilitako produkzio faktoreen arteko erlazioa

Neurtzen du


Produktibitatea = ekoizpen osoa / erabilitako produkzio faktorea

Produktibitate osoa: ekoiztutako guztizko kantitatearen eta erabilitako faktore guztien arteko

Erlazioa daEfizientzia ekoizpenean

Efizientzia teknikoa: ekoizpen berdina lortzeko, produkzio faktoren gutxien erabiltzen duen

Teknika aukerauko dugu


Efizientzia ekonomikoa: ekoizpen berdina lortzeko, produkzio faktoren kostea txikiena duen

Teknika aukeratuko daEnpresaren kosteak

Kostu finkoak eta aldagarriak

-Koste finkoak: ekoizpenarekin batera aldatzen ez diren kosteak (epe laburrean)

-koste aldagarriak: ekoizpenarekin batera aldatzen diren kosteak dira

Koste totala= koste finkoak + koste aldagarri osoa

Koste aldagarri osoa= Ka*kantitatea

Batazbesteko koste totala = koste totala/kantitatea

Koste marjinala = azken unitateak sortzen duen kostea

Kostu zuzenak eta zeharkakoak

-Koste zuzneak: ekoizpenarekinari zehazki eslei dakizkioke, erraz neur baitaiteke zenbat

Aleri aplikatzen zaion

-Zeharkako kosteak : oro ar ekoizpen prozesuari eragiten diote edo zenbait produkturi

Eragiten diete, aldi berean


Errentegagarritasun atalezea edo puntu hila

-Puntu hila: enpresak ekoiztu behar duen kantitatea mozkina 0 izateko

Mozkina = Enpresaren sarerak - enpresaren

Kostuak = 0

Mozkina= p*kant –Kf – Ka*kant

Eta ekuazio honetatik kantitatea  despejatuz

Lortuko dugu zein izan behar den kantitate hori

Ez mozkinik ez galerarik  ateratzeko:


P *kant- Kf  - Ka*kant = 0

Kant (p - Ka  ) = Kf

Kant = Kf /(p- Ka)
Entradas relacionadas: