Eixos del marxisme

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,38 KB

 

MARXISME

Es una teoria que vol Canviar la societat.
Aquest pensament queda recollit en un llibre “El manifest Comunista”.

En primer lloc Marx Analitza el passat (la història). El que diu després d’analitzar-lo es que en Totes les etapes de la història hi ha una contradicció/lluita entre opressors i Oprimits (dominants i dominats). Aquest enfrontament l’anomena lluita de Classes --- motor de la història.

Per Marx la base de La societat és l’economia, el sistema econòmic ho controla tot (manera de Pensar, produir...). Per tant si volem canviar el sistema econòmic hem d’acabar Amb el capitalisme (materialisme històric).

Marx critica el Present. Diu que l’explotació dels burgesos forma part del sistema capitalista (explota els treballadors). Ho afirma dient que l’obrer amb la seva feina Genera un benefici superior al salari que percep. Aquest benefici superior Marx L’anomena plusvàlua, se’l queda el burgés i creu que aquest benefici produït Però no retribuït és injust. El burgés s’està apropiant un benefici que li Correspon a l’obrer.

El capitalisme genera Una crisi de sobreproducció, el que passa és què s’elimina al més feble del Mercat.

Per a un futur, Segons Marx la societat ha de ser comunista, és a dir, el poder polític l’han De tenir els treballadors i per arribar ha això s’ha de passar per una situació Transitòria: dictadura del proletariat. I així arribar a una societat sense Classes socials i igualitària. Ara no hi ha lliure mercat.

En la societat Comunista es rebrà segons les seves necessitats i s’aportaria segons les seves Necessitats.

ANARQUISME (BAKUNIN)

Vol dir sense Comandament i critica la societat capitalista.

Proposa un model Alternatiu: Bakunin proposa una societat basada en l’absència d’autoritat (no Jerarquia).

L’origen està influenciat Pel socialisme utòpic. Bakunin diu que l’Estat s’ha de destruir i s’ha de crear Una societat igualitària.

L’anarquia proposa Una societat igualitària, que es basa en la llibertat individual i s’ha de Basar en la solidaritat. Critica la propietat privada, defensa la propietat Col·lectiva i s’oposa a qualsevol mena d’organització jeràrquica. Són contraris A l’església; són ateus.

Va tenir dos mètodes D’actuació:

-Apostar per la violència Individual per aconseguir els leus objectius --- propaganda pel fet (atemptats, Actes terroristes...). Es  un corrent Radical i els seus seguidors s’anomenen anarcocoministes.

-Seguidors: anarcosindicalistes. Van en contra de la violència i el terrorisme i defensen l’acció sindical (vagues, assemblees...)

L’anarquisme i el Marxisme coincideixen en la desaparició de la propietat privada, classes Socials, capitalisme... És a dir, es troben en el camí per assolir aquests Objectius.FASES DE LA 1ra Guerra Mundial

1ra fase:
La Il·lusió per una guerra curta (1914)

Es caracteritza per Ser una guerra de moviments (tàctica ofensiva), on hi ha un esperit d’il·lusió Per una guerra ràpida.

Els primers que van Aplicar la seva tàctica ofensiva vans ser els Alemanys, contra el pront Occidental (França, París). Aquests els veuen avançar i són frenats al riu Marne, així que no arriben al seu objectiu. En aquí comença “la Batalla del Marne” i els Francesos guanyen.

Alemanya decideix Quedar-se a França fent guerra de desgast, de posicions. Per tant, el front Occidental queda estabilitzat i Alemanya haurà d’actuar en dos fronts: L’occidental (França) i l’oriental (Rússia).

Els russos van tenir Moltes baixes però això va fer forts als Francesos.

A finals del 1914 va Ser claríssim que anava a ser una guerra llarga.

2na fase: Guerra De trinxeres (1915 – 1916)

Consisteix bàsicament En protegir els soldats. Es van construir km de trinxeres per protecció dels soldats, Per evitar l’impacte de les armes de l’enemic. Els soldats morien per falta D’higiene, altes temperatures, infeccions, etc. I molt d’ells havien D’utilitzar mascares antigàs per evitar els atacs de gasos tòxics.

Batalles importants:

-Batalla de Verdum: els Francesos Van aconseguir aturar els Alemanys, es destacada per el cost humà (moltes Víctimes, aproximadament q milió).

-Batalla del Somme: també entre els Francesos i Alemanya i també es destacada per el cost humà però va acabar en Taules (empat).

En aquesta fase S’obrirà un nou front: Itàlia entra a la guerra. Hi ha un front entre Àustria i Itàlia.

La segona fase Continua amb la guerra al mar i a les colònies, va ser constituïda per batalles Navals, la més destacada és:

-Batalla de Jutlàndia: va ser la Gran batalla naval de la Guerra Mundial. Els Alemanys van ser derrotats pels Britànics.

Finalment el Conflicte s’esdevé mundial perquè s’expandeix per totes les colònies (Àfrica i Àsia).

Entradas relacionadas: