Egia filosofia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 3,52 KB

 

EGIA: fede onarekin edota zintsotasunarekin erlazionatuta dagoen kontzeptua

EGIA IRIZPIDEAK: 3 hirizpide ditu


-Autoritatea:

baieztapen bat egiazkotzat onartzen da sinesgarritasunarengatik edo pertsona horren dugun konfiantzaren arabera.

-Tradizioa: egiazkotzat jotzen den aurreko belaunaldietatik jaso dena eta denbora luzes egiazkotzat onartu dena

-Ebidentzia: Froga objetiboetara intersubjektiboak frogagarriak oinarritzen den irizpidea da

EGIA ELKARREKIKOTASUN GISA: ez du ematen prozedura argirik pentsatuen eta errealitatearen artean, ezin dugu gure buruetatik irten, ezta gure hizkuntzatik, gure pentsamenduaren eta errealitatearen arteko elkarrekikotasuna frogatzeko.

EGIA KOHERENTZIA GISA: esakune bat faltsua delako baztertzen dugunean alor jakin bateko gure ezagutzarekin koherentea ez delako, sistema osoa irauli dezake egia baztertzen bada

EGIAREN TEORIA PRAGMATISTA: pragmatismoak egokitasunaren teoria onartzen du, baina interpretatzen du dimentsio praktikoa idaztea, kontuan hartu beharra dago bizitzako arazoei konpobideen erabilgarritasuna, egokitasunaren teoria klasikoa ez den zerbait

EGIAREN TEORIA ADOSTASUNEZKOA EDO DIALOGIKOA: esakune bat egiazkoa dela dioenean, arrazoibide eta argudioak dituela bai esakune egiazkoa dela esateko, bai edozein solaskideari egiazkotasun hori sinestaratzeko. Lan kooperatiboa da, egiaratz aurrera egiteko. Elkarrizketa benetako izan dadin oinarrizko baldintzak betez.


ELKARRIZKETA MOTA(73. OR)


DELIBERAZIOA: dilema edo hautu praktikoa/ Helburu eta ekintzak koordinatzea/ Ekintza biderik onena aukeratzea

AURKIKUNTZA: Gertaerak esplikatu beharra/ Hipotesi egokienak bilatzea eta haien alde egitea/ Hipotesirik egokiena aukeratzea gero egiaztatzeko.

EZTABAIDA: Gatazka pertsonala/ Aurkariari aurre egitea/ Gatazkan sakontzea

AZTERKETA: Informazio premia/ Informazioa lortzea edo ematea/ Informazioa trukatzea

IKERKETA: Froga premia/ Frogak bilatzea eta egiaztatzea/ Hipotesiak frogatzea edo ezeztatzea

NEGOZIAZIOA: Interes talka/ Nork bere interesak asebetetzea/ Alde guztiek onartzeko moduko irtenbide bat topatzea

PERTSUASIOA: Iritzi-talka/ Solaskide pertsuaditzea/ Auzi bat argitzea edo konpontzea


Entradas relacionadas: