Educador social ambits

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,5 KB

 

La pedagogia social són els coneixements, els estudis, la forma d'ensenyar, les Teories, les bases dels professionals, el camp intel·lectual, la història, la Didàctica, els mètodes d'investigació, etc. La pedagogia social són les eines Que donem als educadors perquè puguin desenvolupar una professió o una tasca.

També és la encarregada de formar professionals de l'acció educativa, de formar i informar A uns alumnes i capacitar-los per a que actuïn en un futur com educadors Socials que s'han especialitzat en aquesta àrea de coneixements teòrics.

La formació de l'educador social és extensa però la pedagogia social juga un paper Important, ja que és el sistema de coneixements que sustenta L'educació social.

En L'educació social es posa en pràctica els coneixements obtinguts/adquirits Durant la formació acadèmica. Perquè m’entenguis, és el camp professional.
L'educador social es forma/estudia pedagogia social per a poder ser educador i Posar en pràctica l'après. Es remet una pràctica educativa objecte d'estudi de La pedagogia social que és la que permet construir coneixement teòric sobre la Base dels resultats obtinguts en aquest estudi. 

Podem Dir que la pedagogia social és la part teòrica i l'educació social la part Pràctica. El terme educació social també es refereix a la titulació, al nom de La professió i una pràctica social.

Els Professionals, l'estat i administració, universitats, el mercat laboral, els Usuaris i altres professions són els implicats amb diferent grau en què L'educació social es professionalitzi.

La definició Que es transmet no significa que sigui l'única i veritable, sinó que cada Vessant professional pot tindre una idea o una definició. De fet, existeixen Dos vessants professional i acadèmica.

El Món acadèmic (universitat) s'oblida de la pràctica i el món professional sovint No té mitjans ni temps per registrar les accions per generar Coneixement. La vessant acadèmica sembla més còmode si es mou en el Camp d'idees i conceptes però quan entren problemes reals, queda fora de joc, però Crea un plantejament metodològic i d’investigació. En canvi en el món Professional, les experiències són el seu àmbit, solucionant problemes.

L'activitat Professional és més vocació que professió, les activitats es modifiquen a Través de la tècnica assaig/error i a través de pràctiques i experiències. 
Molts cops els professionals perden punts molt importants a l'hora de Solucionar un problema per falta de sistematització i enregistrament de les Accions. No hi ha conclusions ni avaluacions exactes de les pràctiques. La Universitat té la funció de formar i capacitar als professionals en la sortida Professional, però un pla d'estudis no és suficient, la formació et donarà una Planificació, recursos, metodologies per poder organitzar-te, formar-te i així Poder actuar en el món professional. Tot i així, la pràctica és el que et Donarà experiència i eines per poder afrontar el teu dia a dia. 

Si s'estudien o reflexiona Sobre la problemàtica de la pràctica i s'enregistra, es pot millorar, ja que es Pot estudiar i es pot recórrer per altres moments que sorgeixi la mateixa Problemàtica. Per tant, podríem dir que, com ja has vist, la definició de Pedagogia i educació social no són la mateixa però si van lligades una amb L'altre.

És Un conjunt d'accions que el que fan és que un professional faci bé les seves Tasques i pugui afrontar tots els problemes que li sorgeixin, per així poder Tenir una bona formació continuada (reciclatge personal), un bon cv (bona Formació acadèmica), temps i experiència de pràctica (assaig i error), una actitud Correcte i activa, treballar en equip i utilitzar eines d'estudi i Enregistrament. 
Si la formació acadèmica i la practica estan ben orientades i estructurades Serà beneficiós pel teu dia a dia, ja que els problemes són canviants.

Al Llarg de la història han existit moments molt importants perquè l'educació Social tingui un pes molt important en la societat. Durant la història més Enllà de les aules, els professionals han volgut construir pedagògicament i Socialment una societat millor per totes les persones.

"Servir A y para la vida en comun" (Ortega, J., 2013:2).  és una de les primeres reflexions i pensaments Dels professionals que veuen l'educació com una manera de viure la vida. Els Primers objectius dels primers autors que parlaven de l'educació social eren Cobrir les necessitats i carències de la societat. En els pitjors moments, en Moments de crisis, en temps de pobresa i exclusió social creix el sentiment de Poder social. Les accions socials sorgeixen per satisfer a la població, d'aquí El naixement de l'educació social i la pedagogia social.

Existeixen tres moments Històrics on les accions socials i la lluita del poble, és a dir, la pedagogia Social i l'educació social, cobra molt de pes en aquests processos. La Revolució francesa, l'etapa post segona Guerra Mundial i el Segle XX són Moments històrics per les ciències socials, on aquestes ciències cobren molta Força i són de vital importància per la societat.
Al s. XX neixen tres vessants, la germànica (principis s. XX), la francòfona (meitats de s. XX) i l'anglosaxona (anys 60). Aquestes tres vessants de L'educació social i pedagogia social han servit per consolidar les bases, Iniciar les formacions universitàries i professionalitzar les accions al nostre País. 

Per tant, pedagogia social i educació social col·laboren entre elles, Reflexionen i creixen una al costat de l'altre, encara que no tot el món, no Tots els grans professionals creuen que aquestes dues ciències vagin lligades. Aquests han destacat les diferències i discrepàncies i han aportat idees Oposades a la resta d'autors.

Entradas relacionadas: