Ecosistema

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 1,84 KB

 
L’ecosistema- es un concepte q es pot dividir en altres + menuts relacionats amb ell: A MEDI AMBIENT-s el conjunt de caracteristiqes fisiqs, qimiqes i biologiqs q definixen l’espai on viuen els esers vius. La influencia del medi ambient s molt gran en el organisme ja q aqest adqirix unes carac determinades x tal de adaptarse a ell B L’ECOLOGIA- es la ciencia q estudia kes interaccions entr els organismes i l’entorn C HABITAT I POBLACIO- HABI-es el conjut on viu un organismo o un grup d’organismes en concret, la seqia es el abitat d una granota POBL- son el conjunt d’individus d una mateixa espesie q viuen en 1 habitat, en el cas de la granota serien tots les granotes q viuen en la seqia D BIOCENOSI I BIOTOP-BIOCE es el conjunt d’organismes d diverses espesies q habiten en un lloc determinat, exemple serien tots els organismes q viuen amb les granotes BIOTOP-s el conjunt d’elements fisics q componn el lloc on viu la biocenosi, en el exemple el aigua, el fang-tot aso s el q constituix l’ecosistema si es un gran eco(+ de un continent) es diu bioma E NINXOL ECOLOGIC-s la funsio q fa un organismo en un eco,inclou la forma d’alimentarse , el seu comportament..


Entradas relacionadas: