Ecos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,59 KB

 
Aqüifer: formació geològica porosa através de la qual flueix l'aigua subterrània. curs d'un riu: recorregut d'un riu des del naixement fins a la desembocadura. cabal fluvial: quantitat d'aigua que transvessa una secció d'un riu en la unitat de temps. règim d'un riu: variació de la quantitat d'aigua o cabal al llarg del any. crescuda: moment de màxim cabal. estiatge: periode de minim cabal. conques vessant cantàbric: nord. conques del vessant atlàntic: galicia costa, miño, duero, tajo, guadiana, guadalquivir. conques vessant mediterrani: internes de catalunya, ebre, xúquer, segura, sud. 

biodiversitat: varietat d'èssers vius que hi ha sobre la terra sobre una regió determinada. biocapacitat: capacitat d'una àrea específica biològicament productiva de generar un proveïment regular de recursos renovables i d'absorbir els residus del consum. empremta ecològica: és un indicador de sostenibilitat que resumeix, per a cada individu. quina és l'àrea necessària per produir els recursos que utilitza i per assimilar els que genera. sostenibilitat: euilibri d'una espècie amb el seu torn, en el present i en el futur. protocol de kioto: acord internacional que té com a objectiu limitar les emissions de gasos que provoquen l'escalfament global. ecosistema: comunitat natural unitària o homogènia integrada per uns èssers vius determinats. reciclatge: tractament total o parcial d'un producte o material ja utilitzat per obtenir una nova primera matèria o producte per poder tornar a se utilitzat.

Entradas relacionadas: