Economia de la empresa 2o bachillerat les petites mitjanes empreses (pimes)

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,55 KB

 

Lavantatge competitiu és el conjunt de característiques internes que lempresa ha de desenvolupar per  reforçar una posició davantatge davant les empreses competidores.

La creació de valor és un dels motors més importants per poder assolir lèxit duna estratègia competitiva.

La cadena de valor és una eina analítica que consisteix a descompondre i analitzar totes les activitats que es duen a terme en una empresa per fabricar i vendre un producte o servei.

ESTRATEGIES COMPETITIVES

-diferenciació: Fer que el producte sigui significativament diferent del dels competidors


-lideratge en costos:


Produir amb els costos més baixos, de manera que es pugui oferir a un preu inferior al de la competència


-d'enfocament:

Centrar-se en un segment del mercat, aplicant la diferenciació i/o el lideratge en costos


TEMA 11


La localització és el lloc que s’escull físicament per ubicar una empresa o un negoci : La demanda del mercat.El mercat de treball.Les comunicacions i el transport.El cost de la construcció i del solar.La legislació.


La dimensió de l’empresa es refereix a la seva capacitat de producció, que és determinada per una sèrie de factors com ara la tecnologia, el nombre de treballadors i el mercat.

CREIXEMENT DE LEMPRESA
-creixement intern
: increment de la capacitat productiva o bé de l'augment de la varietat dels seus productes


  

-creixement externs:

adquisició, control fusió o cooperació amb altres empreses amb la finalitat d'accedir a nous mercatsLa internacionalització és l’obertura als mercats internacionals, és a dir, les operacions que una empresa fa per vincular-se amb aquests mercats internacionals.


-Multidomèstica: Les filials actuen de manera independent.
-Global: Les filials actuen de manera dependent.
-Transnacional: Les filials actuen de manera interdependent.


La empreses multinacionals són societats mercantils que tenen una gran capacitat productiva o que són el resultat d’una concentració i fusió d’empreses que busquen nous mercats.
-Es compensen i s’equilibren entre elles; tenen una gran resistència en el mercat.
-Tenen tecnologia punta; estan en creixement constant i es van fusionant amb empreses més petites.

La deslocalització és el trasllat d’activitats productives des de països industrialitzats cap a països en desenvolupament que es caracteritzen per tenir nivells sensiblement inferiors de la seva renda per càpita i, per consegüent, del salari mitjà de la població.


PIMES


Les petites empreses tenen menys de 50 treballadors i un volum de vendes igual o inferior als 10 milions d’euros l’any.
Les mitjanes empreses tenen entre 50 i 250 treballadors i un volum de vendes igual o inferior als 50 milions d’euros l’any.


-Poca formació empresarial.
-Poca capacitat financera.
-Qualificació i formació tècnica del personal i obsolescència tecnològica.
-Organització flexible i, per tant, facilitat de comunicació.
-Integració del personal.
-Creadores de feina.

Entradas relacionadas: