Economia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 794 bytes

elastisitat: indica la sensibilitat d la Q demanda o oferida al davant d variacions n l preu dl be o servei o variacions d altres variables q afecten a les corbes.
=1 unitaria. ?Q demanada=?P
>1 elastica. varia mes Q dmanada q el P (horitzontal)
<1 inelastica. ?P>?Q (vertical)
=0 rigida perfectament inelastica (vertical 100%)
= ? totalment elastica(hoitzontal)
Qan la corba es inelastica significa q es poc sensible al davant d variacions n l preu d manera q es + gran la variacio n l P q la variacio n la Q demanada.
si la corba es elastica u el P?, decrementa ls ingresos.
si la corba es inelastica i el P?, esl ingresos totals ?.
QD=f(Px,Py,Y,G)
QS=f(Px,Py,Pfactos produc,tecno,expect.futur)

Entradas relacionadas: