Ecologia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,94 KB

ecologia= el la ciencia q estudia les interaccions dels organismes amb el medi ambient. es que els essers vius no viuen aïllants, sino queviuen envoltats d'altres essers vius. fotosintesis=es un proces bioquimic fonamental que de les plantes superiors, amb l'energia de la llum solar és convertida en energia quimica utilitzada per a fixar el carboni atmosferic en colecules organiques produiran glucosa, que es la mojor font d'energia de les cel·lules. competència= te lloc entre diferents essers vius que coexisteixen en un entorn amb recursos limitats ex competeixen per el menjar. depredació= consisteix en la caça i mort que pateixen alguns individus d'algunes espècies, els altres son els anomennats depredadors.parasit=en un parasit que passa gran part de la seva vida en teixits d'un altre organisme.comensalisme= l'aprofitament d'una especie per un altre,no perjudica ni beneficia a ningu. mutualisme= 2 organismes crean una relacio intima que obtenen els 2 algun grau de benefici simbiosi= es un tipus d'interacció biologica entre dos o més organismes de diferent especie.organitzacio de ecosistemes Procutors= organismes capaços de fabricar substancies organiques també son autotrof ja que son capaços de fabricar el seu propi aliment.consumidors promaris organismes hervibors s'alimenten dels productors . consumidors secundaris organismes carnivors s'alimenten d'altres animals descomponedors s'alimenten de restes organiques d'altres essers vius transformadors converteixen subtancies organiques amb compostos que puguin ser aprofitats pels productors.

també son autotrof ja que son capaços de fabricar el seu propi aliment.consumidors promaris organismes hervibors s'alimenten dels productors . consumidors secundaris organismes carnivors s'alimenten d'altres animals descomponedors s'alimenten de restes organiques d'altres essers vius transformadors converteixen subtancies organiques amb compostos que puguin ser aprofitats pels productors.

Entradas relacionadas: