Eco

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en español con un tamaño de 1,98 KB

 
Perdues i guanys
A.a=vendes de mercaderies/les vendes totals han pujat a..
A.b=les existencies finals de les mercaderia A són 500 i B són 400.Al començament només hi havia al magatzem B per valor de 100.500+300=800
B.a=compres totals de mercaderies
B.b=ha pagat sous
B.c=menys existencies que al principi
B.d=despeses damortització
B.e=consum denergia/ha pagat el rebut de laigua
D=ha pagat interessos/despeses financeres
E=va vendre la maquinaria a final dany
NO-elements de transport-amm.acum.imm.mat-efeste a cobrar-clients-prestec a ll/t-deutes a tornar..-h.p credi per conceptes fiscals-proveïdors-mercaderies-diners a banc-aportacions a socis-reserves-capital-prestec-deu diners-factures pendents-mobiliari-al banc te 400 i efectiu 100.


Entradas relacionadas: