Dsa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,83 KB

presocratics: fan influencia a socrates i plató. SOPHOI: sinceristes, es preocupen per qualsevol ambit del saber.(tales(tot es partidari de l'aigua) anaximandre(no hi ha un origen concret de la vida,apeiron)anaximenes(l'origen es l'aigua)ARCHE: es l'origen de tot(tales:materia;aristotil:causa) els presocratics utilitzen elements contraris que xoquen i creen els elements. PHILOSOPHOI: naixement de la filosofia com a tal, reflexio que els permeti tenir una visio mes abstracte;PITAGORICS:filosofia: purificacio de l'anima per arribar al coneixement de la ment(catarsi)PLATO:idealista:teoria de les idees. la filosofia la creen els pitagorics i la evoluciona plato. FILOSOFS PRESOCRATICS escola de milet(monistes):tales,anaximandre,anaximenes(-podem reduir el mon a principis mes simples?-de que esta compost el mon?-com canvien les coses?)els pitagorics pensaven que tot estaba relacionat amb els nombres. simbol dels pitagorics tetraktis. causa formal( la forma dona bellesa a les coses) PLATO:la geometria i l'aritmetica son essencials perke t'ajuden a pensar.a la ciencia moderna i al metode cientific els pitagorics tenen una gran influencia1-influencia de la matematitzacio en plato2-dona mes importancia a l'anima que al cos.3-els pitagorics devaluaven el cos.HERACLID l'arche de totes les coses es el foc perke es va regenerant constantment,tot esta en moviment constant,hem d'explicar com es prodieix aquest canvi.si les coses es poden transofmar es xk mantenen una identitat. a la naturalessa i a aparença d'inmobilitat xk opera en periodes molt llargs pero la naturalessa esta en constant canvi. PHISIS/ESSER: si hi ha aire i s'insufla vol dir que hi ha vida phisis es una onomatopeia que interpreta l'aire LOGOS es un principi racional que indica que els canvis no son sense sentit PERMENIDES(contemporani d'heraclid) TEORIA DEL CONEIXEMENT: -la via de la veritat: tan sols allo que es veritat es pot pensar i coneixem a l'esser.-la via de l'opinio: les opinions dels mortals son falses i no ens permeten coneixer a l'esser. la via de la realitat afirma que la realitat te una existencia, l'esser es unitari i es ingenit. la via de l'opinio es la via de l'aparença. el no esser no te cap sentit. tota la fisica te esser.-la bissefalia: essers bicefals(tenen dos caps) essers que son essers i son no essers, no admet el canvi lesser no canvia desdel punt de vista del pensament.EMPEDOCLES l'arche son foc terra aire aigua. hi ha forces que fan que s'uneixin entre ells i tambe que hi ha forces que fan que es separin. aixi s'esdevenen canvis fisics a partir de principis eterns ATOMISTES son pluralistes. totes les coses estan formades per atoms. s'uneixen amb determinacio per formar les coses es mouen en espai buit. SOCRATES I ELS SOFISTES els sofistes es dedicaven a enseñar als fills de les families mes riques. els preparaven per governar estudis mes selectes tenen un gran domini del llenguatge i volen vencer a l'adversari mitjançant la dialectica. en els jocs olimpics competien entre ells per defensar temes de la guerra la pau la politica etc. defensaven la tesi i l'antitesi utilitzaven falacies per derrotar l'adversari. utilitzaven la retorica. SOCRATES utilitzava la maieutica i la dialectica per la recerca de la veritat. buscaba que cadascu tinges un pensament propi. relacionabba la filosofia amb llevadors d'animes que ajudava a que cadascu penses per si mateix. per arribar al coneixement de la veritat as de reconeixer que ets ignorant MAIEUTICA:-xk?-ironia. SOFISTES:-relativistes-esceptis DIALECTICA:-posicio(tesi)-oposicio(antitesi)-definicio(sintesi) els sofistes es quedaven en la 1ra part de la dialectica (tesi/antitesi) els sofistes eren mes cosmopilites/socrates estava molt vinculat a la ciutat els sofistes creien que el coneixement els tenien uns i els otorgaven a uns altres/socrates: el coneixement es una recerca i l'unic que han de fer es estirar d'un fil per ajudar. socrates,l'enseñament de la virtud. socrates, per a ell les virtuds son enseñables i els sabis son els que estan preparats per enseñar i governar xk coneixen les idees pures.intelectualisme: aquell qui coneix be es que qui actua correctament SOCRATES relativisme(tots els valors feien referencia al poble a la cultura i a l'esglesia) subjectivisme(la veritat depenia de l'individu. per socrates i plato les veritats son absolutes objectives i universals) SOFISTES(educacio: transmisio del coneixement)SOCRATES(educacio:tothom poseeis dins de ell la veritat

l'educador a d'orientar a que l'alumne per si mateix descubreixi la veritat i que pugui organitzar la vida) SOFISTES(no hi ha definicions objectives i valides)SOCRATES(rebutja el relativisme dels sofistes, caracteristica de justicia valida per a tots) definicions son universals, no enten que hi hagi dos mons separats(idees/sentits). intelectualisme moral: doctrina etica de socrates: virtud que s'assimila al coneixement: si coneixes be una circumstancia la teva accio la realitzaras be.-absolutista a la veritat i els valors morals.PLATO (reaccio en contra de:-relativisme-escepticisme-empirisme) (universal-definicions;essencia-idees pures) (idealista: bon govern govern just).preocupacio per l'esser huma (punt de partida: preocupacio etica)-(politica: assolir justicia i harmonia)-(educacio dels governants: recerca de veritat justicia i bellesa)-(veritat existeix,es posible el seu coneixement)-teoria idees(-epistemologia(coneixement verdader)-ontologia(2 realitats) ONTOLOGIA: (mon inteligible/mon sensible) mon inteligible: (es el nivell autenticament real.les idees son abstractes inmutables eternes. es un mon transcendent, difrent del material, les idees estan jerarquitzades(totes les coses tendeixen al be i el be es la causa de totes les idees)) mon sensible:(es el mon que ens dona opinions desde els sentits. no tenim un coneixement inalterable. tot es genera i tot es desintegra. el mon sensible copia/imita/participa.en el mon de les idees.es una ocasio per reconeixer recordar. desperta el coneixement. l'unic valor que tenen es que desperta. es el mon dels sentits. DUALISME ONTOLOGIC[dos nivells de realitat]: mon sensible:(-coses materials-perceptible pels sentits-aparences-en moviment-coses que neixen i moren-mon plural-copies-dependencia) mon inteligible:(-idees inmaterials-accesible per l'inteligencia-essencials-inmutables-eternes-unitat(cada idea es unica)-models idelas-subsistents) EPISTEMOLOGIA:-episteme:coneixement riguros-dialectica ascendent(es va progresant constantment)-dialectica descendent(esta prosuposant que tenim idees innates) [ metodica:-induccio-maieutica(perque-ironia)-dialectica(posicio-oposicio-definicio)] [epistemologia(teoria del coneixement)-saber:episteme(-coneixement real-estable-inmutable-etern)-anima(-abstracte-conceptual-idees pures) -opinio:doxa(les coses sensibles mai ens donen coneixement autentic.nomes es pot opinar.per aixo son relatives.pero la que importa es la que esta mes ben formada quan una opinio es la millor es convertira en la millor del saber) REMINISCENCIA-ANÀMNESI-RECONEIXEMENT-RECORDAR: coneixer es recurdar(intentem relacionar idees que vam tenir en l'anima quan conviviem amb els deus immortals) atraves del saber podem investigar les idees i coneixer-les.aquestes idees pertañen al mon inteligible:l'anima les coneix atraves del record, l'anima abans de reencarnarse en un cos a preexistit en el mon de les idees i al implantrse en el cos a olbidat les idees.(reminiscencia fa referencia a preexistencia de l'anima es a dir a l'innatisme.

Entradas relacionadas: