Drets humans Orient llunyà

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,56 KB

 

FILOSOFIA I HISTÒRIA DELS DRETS HUMANS:Els drets humans van adherits a una persona independentmentde la Ciutadania. Si un no és ciutadà , no té cap dret.

A) TRES GENERACIONS DE DRETS: 1) Procés universalitzador:

en Aquesta estapa (fins S.XVII) es qüestionen el fet de que només Tenen drets els ciutadans, i de que si no ets ciutadà no tens cap Dret.

A) Estoics:

Primers pensadors que defensaven el cosmopolitisme (ser ciutadà de Qualsevol lloc). Durant el segle III i II a.C. Es va produir la Decadència dels pobles grecs. La pitjor condemna que es podia donar A una persona era eexpulsar-la d’una ciutat. Durant aquesta època, Aquest sentiment de lligament a la ciutat va anar desapareixent. Els Ciutadans van començar a moureus per diferents ciutats. El seu Factor comú és que són animals racionals: tots som iguals Independentment de la ciutat de pertinença.

B)Cristianisme:

independentment Dela ciutat a la que pertanyem, tots som iguals i tenim els mateixos Drets pel fet de que estan creats per un mateix home: Déu.

2) Generacions de drets:

Donats Uns determinats coneixements històrics, es fan drets intrísers en Una persona. Declaració de Drets de la Rev. Francesa i declaració De Drets de la Rev. Americana. Aquests dos plantejes si hi ha una Sèrie de drets lligats a la persona, independentment de la Ciutadania. Defesen els drets universals a la llibertat individual, Limitar el poder dels gobernants, reclamen el dret a la participació Política els homes i les sones son inocents fins que es demostrin el Contrari, llibertat d’opinió i de creences. Al 1848 es produeix la 2na Guerra Francesa, que reclamava el dret a: igualtat d’avant L’educació, dret a la sanitat, dret al treball (salari mínim).

3) La natura com a fonament:

Des del Renaixement fins a finals del S.XIX es produeix un canvi de Pensament: es comença a qüestionar la figura de Déu i es Caracteritza per la importància de l’home. Els filòsofs comencen A observar la natura i no a Déu per buscar un fonament de la Moralitat. Dintre d’aquest període, hi ha una època en la qual la Majoria de filòsofs comencen a preocupar-se per una part dels drets Naturals. Aquest Drets humans no són asquirits, sinó que quan naixem ja els tenim. Allò Que considereu incorrecte en quan a natura, s’anomena antinatural. Exemple: relacions homosexuals. La sexualitat humana no es basa en L’acte sexual, es basa en la cultura.

A) Liberalisme econòmic:

els Pensadors liberals diuen que la natura ens mostra que la competència Entre individus fa millorar l’espècie. El fet de que les persones Competeixin entre elles fa millorar l’economía i el poder polític De la societat. La competència és un fet natural. Qualsevol Indiferència entre la competència humana és dolenta, antinatural. Exemple: intervenció estatal en l’economia, impostos.

B) Falàcoa naturalista:

condondre Com són les coses realment amb com haurien de ser. Això ho ba Estudiar Hume.

4) El dret com a fonament:

Consisteix en equipar els valors morals amb les lleis. Ens hem de Posar d’acord en que hagi uns mínims, els quals hem de pactar (lleis). Primer van els valos, i les lleis recullen aquests valors. Les lleis canvien en funció dels valors de la societat, per això Van canviant contínuament. El terme correcte es tot allò que marquen Les lleis.


Entradas relacionadas: