Dret a un nivell de vida adient

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,7 KB

 

LA CORTESIA


S’ha de tenir respecte pels demés, demanar perdó, donar les gràcies (no s’ha de perdre).Hem de ser cívics, defensar els bens públics, ser un bon ciutadà.Avui dia, hi ha dues coses que s'han perdut:

Dir gràcies i demanar perdó

< diem="" que="" una="" persona="" està="" ben="" educada="" quan="" es="" comporta="" correctament,="" coneix="" i="" practica="" les="" normes="" de="" cortesia="" habituals,="" no="" perd="" les="" maneres="" i="" sap="" com="" actuar="" per="" tot="" arreu="">>.

Què és la bellesa?


L’ experiència estètica: expressa la relació de l’esser humà amb les creacions artístiques i, en general, amb tot allò relacionat amb la bellesa. Estètica: Part de la filosofia que reflexiona sobre el concepte de la bellesa i lletjor al llarg dels segles.És fruit sobretot d'una sèrie d'obres humanes que anomenen obres d'art. Les característiques d'aquesta experiència són: Tranforma la nostra visió de la realitat. Altera la vivència del temps. Ens oblidem del rellotge.Genera la dissolución del jo.És intensa i breu.

El bé com a llibertat: l'existencialisme

Determinisme: És la força excercida sobre una persona per obligar-la a fer el que no vol fer. És incompatible amb la llibertat.

és cert que la llibertat absoluta no existeix.
J.P.Sartre , filòsof francès , pare de l'existencialisme, diu que la màxima virtut moral és escollir lliurement entre les diferents possibilitats que posa al nostre abast la vida.

< estem="" condemnats="" a="" ser="" lliures="">> afirmen els existencialistes, recordant-nos el valor i la responsabilitat que implica la llibertat.

La majoria sempre té raó?


La humanitat, ja des de un principi, va veure la necessitat d'organitzar-se. Tot aquest entramat rep el nom de societat, una organització amb un origen cultural. Els primers éssers humans vivien en grups molt reduïts i es dedicaven a la caça i la recol.Lecció. Fa aproximadament 20.000 anys aquestes petites societats van començar a dedicar-se a la ramaderia i l'agricultura. = Organització social més complexa.
A l'any 6000 a.C ja trobem societats i grans civilitzacions ( la romana, la egípcia...) una organització basada en la concentració del poder.
Amb el pas del temps s'ha desenvolupat un altre model diferent, basat en la democràcia , estats de drets, eleccions, representants..

Formes d'expressió política: Dreta i Esquerra

Hi han dos sistemes democràtics: Dreta --> Partidària de igualtats d'oportunitats, creu en el lliure mercat i accepten les desigualtats dels ciutadans. CONSERVADORA, Esquerres --> Es basa més en el ciutadà i el seu nivell de vida. Lleis economiques cap al poble. Valor --> solidaritat. PROGRESISTA.

El bé com a acord: el contractualisme


El contractualisme justifica la democràcia i, alhora, l'autoritat dels poders públics i de les lleis. Aquesta voluntat general és el resultat de la suma de totes les voluntats particulars, la qual cosa justifica el sistema democràtic: un home, un vot. Defensors del contractualisme: Hobbie ( pessimista), Lock ( pessimista i optimista) i Rousseau ( optimista ).
Hobbes es basa en una teoria, l'home és un llop per l' home. En el passat els homes vivien en un estat natural. Llibertat total.
Locke , democràcia liberal, l'estat ha de ser mínim en garantir seguretat i igualtats d'oportunitats.
Rousseau (ROMàntic i nacionalista) en l'Estat natural tothom és bo i és la societat qui el fa dolent.

L'honestedat és una manera de viure entre el que pensem i el que fem, és a dir, les nostres idees i les nostres conductes. Honestedat = sinceritat. A les relacions humanes quotidianes, ser honest també implica respectar les regles del joc que ens hem imposat per poder conviure: si hem pactat un sistema polític democràtic , en què hi ha votacions i el govern depèn de la majoria, l'honestedat exigeix respectar aquesta norma. En l'àmbit econòmic, no estafar al consumidor, cal oferir.Li allò que se li ha promès. I en l'àmbit individual i social no dir mentides es un valor que es valora molt.

És cega la justícia?


El conjunt de normes i lleis que regulen les relacions entre les persones rep el nom de dret positiu. Les lleis solen estar organitzades segons el tema que aborden.  El dret constitucional s'ocupa de les lleis més importants.


El dret laboral regula les relacions entre els treballadors/es i les empreses: sous, horaris,contractes, etc.El dret civil, és el sistema de normes que regula les relacions entre els ciutadans, sobretot, les relacionades amb la propietat, el matrimoni, les herències...El dret penal regula les qüestions relacionades amb els delictes i l'execució de les penes imposades.
Iusnaturalisme = el dret positiu s'ha sotmès al dret natural. Ha estat justificat amb arguments religiosos i amb arguments racionals.


El bé com a deure: Kant Segons Immanuel Kant, la bondat o la maldat de les nostres accions no rau en allò que fem, sinó en la intenció amb que ho fem. L'autonomia moral implica que cada persona apliqui el seu codi moral propi.Ètica formal:
tu decideixes la moral que vols seguir però no facis als altres el que no vols que et facin a tú.

Imperatiu hipotètic:

mitjà per aconseguir un fi, t'has de portar bé per tu mateix no per por a les sancions.

Imperatiu categòric

Et comportes d'una manera determinada sense fer càlculs del bè i el mal.

El bé com a utilitat: Stuart Mill. El bé és allò que ens útil. Buscar el plaer, evitar el dolor ( hedonisme ). El plaer no es pot definir d'una manera substantiva , ha de ser circumstancial, a vegades et serveix a vegades no. 1. Plaers intel.Lectuals: simpaties altruistes. 2. Plaers materials:  satisfaccions poc duraderes. S.XXI --> quan més tens més felíç ets , els pobres ho accepten perquè aspiren a tenir.


Globalització Els pobres segueixen sent pobres, i els rics segueixen sent més rics, l'economia es basa en el creixement econòmic  empresarial i les grans empreses. El mercat s'autoregula sol--> mercat lliure.


Drets humans 1789 ..> dictaminació dels drets humans i ciutadà. ONU --> qui viola els drets ha de donar explicacions, públic.


Plató: universalitat del bé : * Va plantejar la majoria de problemes dels filòsofs. Es va enfrontar contra els sofistes, diu que el bé és per a tothom. Definir el bé no es pot, qui mana decideix el bé i el mal. Els valors morals han de ser iguals per a tothom, universals. Les persones només servim per allò que la naturalesa diu que servim.


Generositat: * La prova més important per saber si una persona és bona.* Et pot sentir més felíç* Donen per poder rebre* Es una virtut escassa al S.XXI.LA CORTESIA


S’ha de tenir respecte pels demés, demanar perdó, donar les gràcies (no s’ha de perdre).Hem de ser cívics, defensar els bens públics, ser un bon ciutadà.Avui dia, hi ha dues coses que s'han perdut:

Dir gràcies i demanar perdó

< diem="" que="" una="" persona="" està="" ben="" educada="" quan="" es="" comporta="" correctament,="" coneix="" i="" practica="" les="" normes="" de="" cortesia="" habituals,="" no="" perd="" les="" maneres="" i="" sap="" com="" actuar="" per="" tot="" arreu="">>.

Què és la bellesa?


L’ experiència estètica: expressa la relació de l’esser humà amb les creacions artístiques i, en general, amb tot allò relacionat amb la bellesa. Estètica: Part de la filosofia que reflexiona sobre el concepte de la bellesa i lletjor al llarg dels segles.És fruit sobretot d'una sèrie d'obres humanes que anomenen obres d'art. Les característiques d'aquesta experiència són: Tranforma la nostra visió de la realitat. Altera la vivència del temps. Ens oblidem del rellotge.Genera la dissolución del jo.És intensa i breu.

El bé com a llibertat: l'existencialisme

Determinisme: És la força excercida sobre una persona per obligar-la a fer el que no vol fer. És incompatible amb la llibertat.

és cert que la llibertat absoluta no existeix.
J.P.Sartre , filòsof francès , pare de l'existencialisme, diu que la màxima virtut moral és escollir lliurement entre les diferents possibilitats que posa al nostre abast la vida.

< estem="" condemnats="" a="" ser="" lliures="">> afirmen els existencialistes, recordant-nos el valor i la responsabilitat que implica la llibertat

Entradas relacionadas: