Dorífor

Enviado por Paquito y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,18 KB

 

CATALOGACIÓ - Títol - Escultor: biografia. - Cronologia - Localització original i actual - Dimensions. ASPECTES BÀSICS - Tècnica: Talla Modelat Fosa o buidatge Cera perduda Forja, soldadura - Material: o Pedra: o Fang  Fusta:o Metall: Cera,  - Formes: o Exempta ó volum rodó (estàtua) o Relleu: alt relleu, baix relleu ó relleu en buit ó negatiu - Tipologia: o Estàtua (volum rodó complet) o Bust ó retrat / Tors o Dempeus, Orant, Sedent, Jacent o Eqüestre o Grup: - Cromatisme: Policromada Monocroma DESCRIPCIÓ
Análisi Formal
COMPOSICIÓ o Estructura general o Línies de força o Simetria. o Verticalitat/Horitzontalitat/Frontalitat  TRACTAMENT DE LES FIGURES/FORMES: o Anatomia. o Vestimenta. o Superfícies. Textura. Acabaments. o Volum. o Proporcions (Cànon) o Llums i ombres. Clarobscur. o Naturalisme / Idealització RITME: o Repòs o Moviment o Equilibri entre moviment i repòs o Temps: instant o eternitat o Hieratisme ? EXPRESSIÓ: o Actitud. Emocions. o Comunicació. o Gestos. Rostre.  ESTIL DE L'OBRA DES DEL PUNT DE VISTA FORMAL: o característiques de l'obra i de l'autor o Models i influències. Precedents: què continua? què s'ha perdut? consegüents: què continuarà? què es perdrà?
 INTERPRETACIO ICONOGRAFIA: - Tema: (De què tracta?) Religiós, civil, mitològic, històric, abstracte. - Descripció iconogràfica. (Què és?) - Descripció iconològica. (Què representa?)  ENCÀRREC I RECEPCIÓ: - encàrrec de l'obra, concurs, inspiració espontània - a qui s'adreça ? FUNCIÓ O FINALITAT CONSCIENT: - Decorativa - Lúdica (plaer, diversió...) - Religiosa - Funerària / social / política - Il·lustrativa, pedagògica - Propagandística - Commemorativa - altres o funció múltiple. ? SIGNIFICAT / MARC HISTÒRIC I CULTURAL: - Relació entre la forma i l'època històrica. Valors que reflecteix. - Relació entre el tema i l'ambient de l'època - Raons de la finalitat - El paper de l'artista en la concreció de l'obra i en el seu estil - Altres aspectes „h 
Conclusió Valoració dins la Història de l'Art de: - l' obra. - l'autor. - l'estil

Entradas relacionadas: