Dona i ocell

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,54 KB

 

EL GUERNICA:

Aquesta pintura Està feta per Pablo Picassó i data de 1937. És d’estil cubista, surrealista i Expressionista. És un oli sobre tela de grans dimensions. Actualment el podem Trobar al Museu d’Art Reina Sofia a Madrid

Context Històric: el 26 d’Abril De 1937, al País Basc, bombarders i caces alemanys de la legió Còndor van Bombardejar la ciutat afavorint als franquistes. Durant aquest temps, les Bombes explosives i incendiàries van explotar a la ciutat i els habitants que Marxaven els van ametrallar. Trobem com es va destrossar casi tota la ciutat i Va morir molta gent (dones i infants sobretot).

Trobem com Picassó va viure diferents èpoques com a artista, va fundar el Cubisme, va fer Escultura, poesia i sobretot pintura. Es va formar a l’escola de Belles Arts i A París. Les etapes per les que va passar van ser: aprenentatge, època blava (visió pessimista), època rosa (optimista, colors alegres, etc.), època Cubista, època clàssica (obres figuratives, colors lluminosos, etc.) i Metamorfosis (1923: superrealista, simbolista, expressar angoixes de l’època, Etc.).

Pel que fa a L’escena representada, trobem com es va produir durant la Guerra Civil (1936-1939) entre republicans i franquistes.

Anàlisi formal: aquesta pintura és un oli sobre tela de Unes dimensions molt grans. En aquesta trobem que hi ha nou figures (6 són Humans i la resta animals). A la dreta del tot trobem a una dona amb els braços Aixecats, una que treu el cap per la finestra i una altra que dóna la impressió Com que vulgui fugir. Trobem un cavall i a sota seu un soldat caigut. A l’altra Banda, a l’esquerra, trobem un ocell, un brau i una mare amb un nadó mort en Braços. És una obra figurativa a la que veiem que aquests personatges estan Sobre un escenari arquitectònic angoixant, on a part, veiem unes finestres, una Teulada, un terra de rajoles i una taula. D’aquests personatges podem destacar Que la dona amb els braços aixecats està en flames, l’altre un cap Estilitzat i a l’esquerra, trobem el soldat amb una mà oberta i a l’altra porta Una espassa trencada i una flor.

Predomina el Dibuix sobre el color, ja que pràcticament no trobem color, els contorns són Molt visibles, és a dir, el traç és molt precís. La gama cromàtica és molt Reduïda, ja que únicament trobem gris, negre i blanc, ja que la noticia li va Arribar des del diari i li va impactar molt ja que estava a favor dels Republicans. Respecte la llum, veiem que és artificial (sembla irreal ja que Els suposats focus de llum no donen una llum racional (quinqué, bombeta i finestra)), Trobem com no hi ha molta ombra i no hi ha clarobscurs. Cal destacar que la Llum es concentra en els llocs on hi ha sofriment.

A primera vista Sembla molt desconcertat i caòtic, però té una clara estructura i composició. És simètrica i tancada al centre i oberta als costats. La paret blanca del Centre és l’eix de simetria. El que equilibra el quadre són el brau a L’esquerra i la dona dels braços aixecats a la dreta. Podríem fer un esquema Compositiu en tres parts: a l’esquerra hi ha el brau i la dona amb el nen en Braços, al centre al soldat, el cavall, el braç i dues dones i a la dreta un Incendi i la dona en flames. També trobem una altra composició més complexa amb Formes triangulars.

Predominen les Línies diagonals i rectes, combinades amb corbes que fa que sigui un quadre en Moviment i dinàmic. No té perspectiva, l’espai és gairebé pla, amb un mica de Profunditat als angles superiors. El cavall és l’únic personatge no pla.

L’estil Predominant és el Cubisme, on representaven als objectes des de diferents Plans, com en aquesta obra, no busquen la bellesa. Anava en contra del Realisme, fet pel qual també és catalogada com a surrealista. Els objectes són Molt fragmentats i angulosos, cosa que permet l’observació simultània des de Diferents punts de vista. També té trets de l’expressionisme, ja que aquesta Pintura té una expressivitat molt gran, gràcies als crits, les boques, etc. Que Plasmen l’horror i la destrucció de la guerra.

Interpretació i significació: el tema és la guerra, la destrucció del bombardeig.
Té un gènere Històric.

Representa el bombardeig de la Legió Còndor D’Alemanya, ajudant als franquistes en contra dels republicans. Però no representa el bombardeig en si. Picassó vol manifestar el dolor i els Patiments. El govern republicà li va demanar la pintura a Picassó per L’exposició universal del París, encara que ell podia escollir el tema. La dona Que aixeca els braços representa el dolor físic (representa la gent que volia Escapar del bombardeig). La dona del nadó representa el patiment pels estimats I la que treu el cap per la finestra és la que propaga la notícia. El soldat és Una víctima de la guerra. El cavall representa la població civil i el brau la Força bruta (també la resistència de l població). Trobem com l’espassa i la flor Representen l’esperança de la reconciliació i l’ocell representa el colom de la Pau.

Cal destacar que Picassó únicament volia Representar la brutalitat del bombardeig. La funció és estètica amb la Finalitat de poder exposar-la a l’exposició universal de 1937. També és Simbòlica amb la intenció de denunciar el bombardeig i qualsevol guerra.

Models Precedents i consegüents: Podem observar com recull sobretot la saviesa artística adquirida per Pablo Picassó. Trobem influències de l’art clàssic (hi ha algunes parts que ens Recorden a grans quadres històrics). També trobem influències de l’art ROMàntic I el Barroc. Finalment, trobem com s’influenciarà a si mateix a les seves obres Posteriors per l’expressió a favor de la Pau i en contra de les barbàries.


Entradas relacionadas: